Forside

Sådan skaber man de gode traditioner! 

Enhedslisten i Slagelse afviklede igen i år en bred, farverig, folkelig og lokal forankret fejring af 8. marts. De store politiske emner tog fire stærke kvinder sig af. De gav deres bud på ligestillingen og vores fælles kamp for en fremtid på denne klode.

 

8.marts 19

Linda Havanna Hansen, Enhedslisten Slagelses kandidat til Folketinget gav hendes bud på en politik som både tilgodeser de fattigste i samfundet og sikrer at vi også afleverer en jord til vores børn og børnebørn.

Det lokale byrådsmedlem for Socialdemokratiet Anne Bjergvang, afslørede, at dette var hendes første 8. marts fest, mens Karina Rohr Sørensen, Kandidat for Folkebevægelsen imod EU fortalte om hvordan EU fører en økonomisk politik, der smadrer den velfærd, som er en hjørnesten i at skabe ligestilling.

 

kvindeflet

Canan Susanne Corum fra Bydelsmødrene fortalte om deres arbejde i Slagelse, mens AffaldsImperiet inviterede til workshop, hvor der blev lavet et flot kvindetegn af teltrester fra Roskilde Festival.

Aftenens politiske program blev garneret med fællessang under ledelse af 8. marts orkesteret som havde forberedt nye, lidt ældre, kendte og ukendte fællessange til aftenen. Og de næsten 100 deltagere stemte i og var med til at skabe en rigtig dejlig og intim atmosfære i det Røde Pakhus. Inden dette års hovednavn gik på, blev årets plakatkunstner Eta Albihn, hyldet for hendes smukke maleri der danner baggrund for årets plakat.


pia2

 

Så kom Pia Raug på scenen, trods logistiske problemer med indskrænket færgedrift pga af blæsevejr, nåede hun frem og leverede en fortryllende og hjertevarm koncert. En times koncert fyldt med nærhed og en overflod af personlige anekdoter fra et langt virke som engageret kunstner blev blandet op med kendte og mindre kendte numre. Pia Raug sluttede sin optræden med den legendariske “Chile” sang.

Bliver SK grøn ?

 

I hele sidste byrådsperiode med blåt flertal forsøgte vi gang på gang at få indført grønne tiltag.

Endelig er SK kommet til fornuft og planlægger et solvarmeanlæg, som vi også har foreslået.

Dejligt at der efterhånden lyttes til Enhedslisten.

Desværre ser det ud til, at anlægget afhænger af tilskud, men det må ikke kuldsejle projektet.

Solpaneler er ikke særligt kønne at kigge på, så i stedet for gravhøjen, er der ledige arealer på de nedlagte fodboldbaner. Der er godt nok en strandbyggelinie der skal overholdes, men der er vist rigelig plads alligevel, ellers må der dispenseres.

Derudover er der ca 20 km sydvendt motorvejsskråning som kan anvendes. Et 200 W solcellepanel fylder 1,1m i bredden og 1,3 m i højden, så på denne strækning kan der opsættes 18.000 paneler og ialt 36.000  2 lag til en total produktion på over 7 MW, hvor Halskov Varmeværk nu kommer til at producere 13 MW. Prisen på et solpanel er nogenlunde den samme som den hærdede glas støjdæmpning der sættes op.

Halmvarmeværket er et skridt i den rigtige retning, selv om en del af halmen i fremtiden skal pløjes ned når hele landbruget er skiftet til økologi. Så tillykke med det.

Men SK mangler at producere grøn strøm, så kom nu ind i kampen for klimaet.

 

Thomas Clausen

Jørn Melcior Nielsen

Nuværende og forhenværende medlem af byrådet for Enhedslisten.

Om at tage ansvar

 

I en af kommentarartiklerne til Slagelses budgetforlig 2019 i Sjællandske udtrykker Ann Sibbern fra Dansk folkeparti, at Enhedslisten ikke tager ansvar.

Nu er det jo sådan, at enhver handling har en konsekvens og dermed altid medfører et ansvar. En afstemning ligeså. Hvis man stemte for 2019 budgettet, har man tage ansvaret for hele budgettet, både de gode og dårlige ting. Det valgte Enhedslisten så ikke at gøre. I stedet stillede man ved 2. behandlingen nogle ændringsforslag, som man mente kunne forbedre budgettet.

Alle forslag blev nedstemt med stemmetallene 1 for og 30 imod.

Ann Sibbern og 29 øvrige byrådsmedlemmer tog dermed ansvar for:

at normeringerne på daginstitutionerne de næste år, bliver stadig blandt de dårligste i Danmark,

at familierådgivning, som kan give udsatte familier en bedre tilværelse, bliver minimal,

at overgang til økologisk drift på kommunalt ejede jorde ikke bliver aktuelt,

at uddannelsesparate unge under 25 år ikke kan tilbydes en fornuftig beskæftigelse, samt

at forsorgsmuseet, som bygger på historikken fra Andersvænge, syltes. Et museum som kunne profilere Slagelse som psykiatriby.

Der er forskellige måder at tage ansvar på.

 

På vegne af Enhedslisten

Johnny Gregersen

Skælskør

Gør SK-Forsyning grøn.

Bodil Knudsen roser samarbejdet med de borgerlige i SK-Fosynings  bestyrelse. Om hvad ? Bestyrelsen har indtil nu været helt sort, og IKKE varetaget forbrugernes interesser eller lavet grøn omstilling. Bestyrelsen har siddet på hænderne og pengene er forsvundet til Skat. I stedet for at optage lån til financiering har selskabet skrabet penge ind, og derved været nødt til at betale skat. Man skal selvfølgelig betale skat når det er berettiget, men her har bestyrelsen været helt inkompetent. I de sidste 5-6 år har SK-Forsyning betalt ca. 60 millioner i skat. Det er mange penge pr. forbruger. Jamen, de har bygget halmvarmeværker...Halm bør pløjes ned, så der ikke er behov for kunstgødning...I stedet burde man have satset på vandbaseret solvarme som så mange andre fjernvarmeselskaber her i landet. Der er masser af arealer f.eks. i Halskov. Jamen nu kommer der solcellestrøm.....ja, fra Danapak som producerer helt kommercielt og scorer profitten. Hvorfor sætter SK-Forsyning og kommunen ikke solceller (eller solvarme) paneler op hele vejen fra Skovse til Halskov. Der er sat glas-støjdæmpning op, på noget af strækningen ved Antvorskov. Hvorfor er det ikke solceller ? Prisen ville stort set have været den samme. SK sælger kun sort strøm, hverken sol eller vind, ingen grøn egenproduktion Der bør opsættes vindmøller op på Stigsnæs på kommunal jord.
SK har ført grundløs betonpolitik med tvungen kloakering overfor lokale grundejere, for at pumpe vandet kilometervis til rensning, selv om der ikke har kunnet påvises forurening. Så det bliver spændende at se om der ikke kommer lidt ændringer med den nye bestyrelse.
Jørn Melchior Nielsen Engsnarreskellet 5 Frølunde Fed 4220 Korsør