Forside

Underskud på budgettet i Slagelse
 
Søndag aften er der møde på rådhuset mellem partiernes gruppeformænd. Mødet handler om kommunens økonomi, et emne der også vil præge byrådsmødet mandag.
Enhedslistens Thomas Clausen og Jørn Melchior har en række forslag til, hvordan man kan finansiere kommunens underskud, som ifølge administrationen vil udvikle sig i løbet af 2017.

Finansiering af Slagelse Kommunes underskud 2017

Ifølge borgmesteren har administrationen skønnet et underskud på 110 millioner kroner for 2017.

Enhedslisten foreslår, at underskuddet finansieres på følgende måde:

15 millioner kroner i Økonomiudvalgets mindreforbrug inddrages, jævnfør administrationens regneark.
30 millioner kroner fra Økonomiudvalget, som er afsat til direktion, administration og puljer, jævnfør regneark. Det skal også gælde for 2018.
10 millioner kroner i overført mindreforbrug fra LTE-udvalget, EPM-udvalget og Kulturudvalget.
15 millioner kroner ved salg af nylig indkøbt grund på Stigsnæs.
30 millioner kroner ved salg af 3 Campusgrunde til UCSJ.
10 millioner kroner ved salg af bygning på Willemoesvej.
I alt 110 millioner kroner

Vedrørende 2018:

Besparelse på 10 millioner kroner ved omlægning af direktion og øverste personalelag, udmøntes af et nedsat §17, stk 4-udvalg og udmøntes i tide, så besparelsen kan have fuld effekt i 2018.

Indførelse af dækningsafgift.

Vi har derudover en række forslag til driftsbesparelser for 2018.

Disse forslag kan indgå i budgetforhandlingerne.

Erhvervs-uvenlighed

Slagelse: Lørdag 13. maj bragte Sjællandske et tankevækkende interview med Slagelse Svane Apoteks leder Birgit Mensberg. Hun fortalte, at en ny apotekerlov har tvunget hendes apotek i knæ ved at tillade en konkurrent at åbne et nyt tredje apotek her i Slagelse, hvor der ifølge Mensberg ikke er kundegrundlag for mere end to apoteker.

Mandag 15. maj bragte Sjællandske et interview med det udmeldte V-byrådsmedlem Jens Jørgensen – medlem af kommunens sundheds- og seniorudvalg. Han fortalte, at der i Slagelse Kommune er stor mangel på aflastningspladser til ældre, der sendes hjem efter at have været på sygehuset. »Der er brug for godt 40 pladser relativt hurtigt, men det har kommunen simpelthen ikke penge til«.

Hænger manglen på penge til aflastningspladser sammen med den ødelæggende indbyrdes konkurrencekrig, som byens tre apoteker og mange af Slagelses dagligvarebutikker, spisesteder og andre servicevirksomheder er tvunget til at leve med?

Det logiske svar er et ja. Det hænger sammen. Udgifterne til investeringer i overflødig overkapacitet er fradragsberettigede og reducerer investors skattebetaling. Taberne i konkurrencekrigene mister indtægter og må fyre lønnet personale med tabte skatteindtægter til følge. Konsekvensen er færre penge til offentlig velfærd og dårligere løn og arbejdsforhold for de ansatte i servicesektoren.

»Der er for mange butikker i Slagelse. Vi kannibaliserer hinanden i et evigt tilbudsræs. Der er brug for meget mere offentlig regulering«. Denne efterlysning af en ægte, gedigen erhvervsvenlighed fra en tidligere butiksleder er værd at lytte til.

Anker Schjerning

Klavervej 3, Slagelse.

Mere service..hvornår?

Er kommunen til for borgerne eller er borgerne til for kommunen?

Borgmestrens ønske om mere service har svært ved at synke ned i kommunens organisation.

Den ene gang efter den anden dukker der sager op hvor kommunen eller kommunens selskaber optræder arrogant og ikke servicerer borgerne som henvender sig med problemer.

Enhedslisten tager 2 sager op på næste byrådsmøde, hvor dette er tilfældet.

Første sag handler om støjhelvede for beboere på Slotsalleen som I 4 år skal belemres uden at kommunen gør noget som helst for at lindre generene for disse beboere. Synderen her er igen SKForsyning som igen sender ansvaret videre, lissom de gør i sagen om kloakeringshelvedet på Birkevænget, hvor vandet løb den forkerte vej Kommunens tilsyn har igen fejlet, lige som det fejlede ved dræning af banerne på stadion.

Når kommunen eller kommunens virksomheder ikke ønsker at tage ansvar, ja så prøver man at sende ansvaret videre til de rådgivende ingeniører eller et andet sted ud I tågerne.

Vi mener at kommunens selskaber skal tilbage direkte under kommunen og selv udføre det dyre rådgivende arbejde, så ansvaret ligger et bestemt sted. Det samme rod sker i den anden sag med forurening og skelproblemer i Skælskør.

Der er kø ved håndvasken, men den stakkels husejer kan stadig ikke få svar på sine henvendelser, hvor kommunen har meldt husejeren til politiet, og ellers ikke foretager sig noget for at løse problemet Igen arrogant opførsel fra kommunen.

Slagelse Kommune har et ledelseproblem over for de ansatte, men også et ledelsesproblem overfor borgerene.

Når en ministerium laver en fejl er det ministrens ansvar, hvem har ansvaret I kommunen ?

Jørn Melchior Nielsen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Skal borgmesteren arbejde

Eller skal han bare være gallionsfigur og kun rende rundt med sin latterlige borgmesterkæde og klippe snore over. Borgmesteren mener det sidste, derfor blev der ansat en ny kommunaldirektør efter den forrige som blev fyret. Vi ved stadig ikke hvorfor, kun at borgmesteren var uenig med ham, vi ved ikke om hvad. Det kostede en formue...Så kom en ny kommunaldirektør, og det første hun gjorde var at ansætte en chef for borgmesterskretariatet, så hun heller ikke behøver lave noget. Der er 3 direktører og et borgmestersekretariat. Er det for meget for brogmesteren at lede når man får over 1 million om året? Hvor man mange niveauer er der fra den laveste medarbejder op til borgmesteren? Mit gæt er for nogle op til 7 trin. Jeg arbejdede i 10 år i verdens største elektrokoncern med 350.000 medarbejdere, her var der 5 trin op til direktøren for hele butikken, dvs max 3 led i hver virksomhed svarende til kommunen. Hvis man sammenligner med kommunen ville det blive 9 trin, statsministeren er næste trin over borgmesteren og FN så øverste trin. På mandag på byrådsmødet har LA stillet forslag om analyse af kommunens administration. Det forslag vil vi støtte. Selv om vi for nylig har fået en analyse som viser, at kommunen er på vej i en forkert retning med mindre varme hænder, så vil en analyse fra Kommunernes Landsforening, som borgmesteren altid følger, nok give borgmesteren et vink med en vognstang.

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Jørn Melchior Nielsen

Engsnarreskellet 5

Frølunde Fed

4220 Slagelse