Forside

Ros til den som ros fortjener.

Den røde sprøjtes indgangsreplik på forsiden tager ofte udgangspunkt i en eller flere artikler fra Sjællandske.

Det gør denne kommentar også. I dagens avis (21/2) bringer Sjællandske en artikel om en aktion, der fandt sted på Rådhuspladsen i Slagelse i går.

Anledningen var FN's internationale dag for social retfærdighed, og aktionen var arrangeret af Bekæmp Fattigdom nu og den nystiftede lokalafdeling af Næstehjælperne.

Trods fravær af både Borgmester, John Dyrby, Villum Christensen m.fl. blev arrangementet flot refereret i Sjællandske af journalist Arne Svendsen, der som de ca. 30 fremmødte, trods det mindre venligstemte vejr, holdt ud hele vejen og fik en god og velrefereret artilkel bragt i dagens avis.

Artiklen kan også ses på Sjællandske's hjemmeside (se her) og vil dermed bidrage til en bredere udbredelse af omfanget af den sociale ulighed, som er lige så farlig for verdenssamfundet som Trump og de andre skrækhistorier, pressen ofte stiller op med.

Herfra skal lyde en tak fra en ligeledes frysende og våd 'rapporter'.

Thomasdemo

En enkelt frysende og våd borgmesterkandidat (og taler) var der dog til stede ved dagens aktion. Gemt under huen ses Thomas Clausen fra Enhedslisten.

 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found

Netværk eller ?

I Danmark kalder man det netværk eller loger, men I Italien kalder man det noget andet.....

Den ene tjeneste er den anden værd, og forventes gengældt.

I Sjællandske tirsdag d. 14. februar:

Harrested Å er i kommunens spildevandsplan udpeget som et af de vandløb, hvor kommunen vil forsøge at forbedre tilstanden ved hjælp af fysiske tiltag, frem for at give påbud om forbedret spildevandsrensning til beboerne op til.

Det er velkendt at Falkensteen Gods reklamerer stærkt for LA ved hjælp af halmvogne ved alle valg. Venstre tillader landmænd at forurene, som bevirkede fyring af miljøministeren. Men at Slagelse Kommunen i den grad forærer vandrensning til beboerne op til Harrested å er jo helt ufatteligt. Hvorfor skal de ikke selv betale? Blå blok kræver hele tiden sociale nedskæringer men forbedrer forholdende for de i forvejen velstillede...

Enhedslisten er imod miljøsvineri... men det her er jo pengesvineri for 1,6 millioner kroner.

Byrådsmedlem på orlov

Jørn Melchior Nielsen

Engsnarreskellet 5

Frølunde Fed

4220 Korsør

Pressemeddelelse:

2. februar 2017

Helle Blak og Jørgen Grüner: Slagelse Kommune er ved at udvikle sig til en administrativ kolos

I Slagelse Kommune er antallet af offentlige ansatte side fra 2010-2016 faldet med 627 fuldtidsstillinger. Det er sket i en periode hvor antallet af borgere er steget med 665 personer, så vi i 2016 var 78.140 borgere i Slagelse Kommune.

Det er især på skole og dagtilbudsområdet, at man har måttet bære nedskæringerne. Her er antallet af lærere og pædagogisk personale reduceret med ca. 24%. I samme periode er antallet af akademikere forøget med 62%. Denne udvikling i kommunens personalesammensætning kan på ingen måder undskyldes med fald i børnetal eller andre objektive begrundelser. Det skyldes en vedvarende centralisering.

Helle Blak, spidskandidat for SF i Slagelse Kommune mener, at Slagelse Kommune er ved at udvikle sig til en administrativ kolos. ”Centralisering synes at være svaret på alle problemer i Slagelse Kommune” siger Helle Blak. ”Så mens lærere og pædagoger kæmper for at levere gode resultater på dagtilbuds og skoleområdet, dynges de til af koncepter, kvalitetsrapporter og andre centralt formulerede effekt og resultatmålinger, der kan dokumentere at administrationen har satset på de rigtige løsninger” – ”Det er en helt skæv udvikling”, mener Helle Blak.

Vi har i SF undersøgt kommunens personalesammensætning. Jørgen Grüner, der ligeledes er kandidat for SF Slagelse, har via Kommunernes og Regionernes Løndatakontor og Danmarks Statistik set nærmere på personalesammensætningen i Slagelse Kommune.

Udviklingen i personalesammensætningen i Slagelse Kommune, viser at vi bruger de sparsomme offentlige midler forkert”, mener Jørgen Grüner. ”I SF tror vi på, at vi skal lade de fagprofessionelle være med til at udvikle kommunens mange tilbud”. ”Vi skal have tilliden tilbage til vores institutionsledere”. ”De smarte indkøbsordninger og centrale administrationsløsninger er ikke svaret på udviklingen af den offentlige velfærd. Det medfører kun dobbeltarbejde og unødvendige dyre indkøb”.

I SF glæder vi os til, at det nu bliver synligt, at Slagelse Kommune i stedet for offentlig velfærd bruger skatteydernes kroner på administration og unødvendige rapporter”.

De kommende år skal vi have vendt udvikling. Vi skal igen have fokus på de borgernære velfærdsydelser”, siger Helle Blak og Jørgen Grüner, der ser frem til byrådets videre behandling af personalesammensætningen i Slagelse Kommune.

 

For uddybende kommentarer kontakt:

Helle Blak                        Jørgen Grüner

20 87 53 83                     23 92 47 76

 

 

 

 

 

En retfærdig behandling

SLAGELSE: I september 2015 vandt fagforbundet 3F en principiel sag i Højesteret på vegne af et medlem, der i november 2010 ulovligt fik frataget sine sygedagpenge af Kolding Kommune med tilbagevirkende kraft fra 2009.

Fandtes der tilsvarende sager i Slagelse Kommune? Ja, det gjorde der. Kommunen ledte i bunkerne med sager om sygedagpenge. Den lokale afdeling af fagforeningen FOA ankede en række sager for sine berørte medlemmer.

Enhedslisten rejste sagen i beskæftigelsesudvalget i januar og marts 2016 for at få kommunen til at se bort fra forældelsesfristen på tre år i den slags sager.

Sagen blev endeligt behandlet på udvalgets møde i august 2016, hvor der var uenighed, og så rejste Enhedslisten sagen til byrådet for, at alle partier kunne få indflydelse. SF stemte for Enhedslistens forslag, mens de øvrige partier, inklusive Socialdemokratiet, stemte imod.

I januar 2017 oplyste Jobcentret, at Slagelse Kommune har genoptaget 36 sager, og de syge har fået 2.489.377 kroner udbetalt.

Fagforeningerne har effektivt hjulpet deres sygeramte medlemmer, og der er politisk rejst røre om sagen, men skal det være nødvendigt at have en stærk fagforening og en advokat i ryggen for at få en retfærdig behandling?

Thomas Clausen (EL)

Byrådsmedlem