Forside

Skal borgmesteren arbejde

Eller skal han bare være gallionsfigur og kun rende rundt med sin latterlige borgmesterkæde og klippe snore over. Borgmesteren mener det sidste, derfor blev der ansat en ny kommunaldirektør efter den forrige som blev fyret. Vi ved stadig ikke hvorfor, kun at borgmesteren var uenig med ham, vi ved ikke om hvad. Det kostede en formue...Så kom en ny kommunaldirektør, og det første hun gjorde var at ansætte en chef for borgmesterskretariatet, så hun heller ikke behøver lave noget. Der er 3 direktører og et borgmestersekretariat. Er det for meget for brogmesteren at lede når man får over 1 million om året? Hvor man mange niveauer er der fra den laveste medarbejder op til borgmesteren? Mit gæt er for nogle op til 7 trin. Jeg arbejdede i 10 år i verdens største elektrokoncern med 350.000 medarbejdere, her var der 5 trin op til direktøren for hele butikken, dvs max 3 led i hver virksomhed svarende til kommunen. Hvis man sammenligner med kommunen ville det blive 9 trin, statsministeren er næste trin over borgmesteren og FN så øverste trin. På mandag på byrådsmødet har LA stillet forslag om analyse af kommunens administration. Det forslag vil vi støtte. Selv om vi for nylig har fået en analyse som viser, at kommunen er på vej i en forkert retning med mindre varme hænder, så vil en analyse fra Kommunernes Landsforening, som borgmesteren altid følger, nok give borgmesteren et vink med en vognstang.

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Jørn Melchior Nielsen

Engsnarreskellet 5

Frølunde Fed

4220 Slagelse

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Skal borgmesteren arbejde

Eller skal han bare være gallionsfigur og kun rende rundt med sin latterlige borgmesterkæde og klippe snore over. Borgmesteren mener det sidste, derfor blev der ansat en ny kommunaldirektør efter den forrige som blev fyret. Vi ved stadig ikke hvorfor, kun at borgmesteren var uenig med ham, vi ved ikke om hvad. Det kostede en formue...Så kom en ny kommunaldirektør, og det første hun gjorde var at ansætte en chef for borgmesterskretariatet, så hun heller ikke behøver lave noget. Der er 3 direktører og et borgmestersekretariat. Er det for meget for brogmesteren at lede når man får over 1 million om året? Hvor man mange niveauer er der fra den laveste medarbejder op til borgmesteren? Mit gæt er for nogle op til 7 trin. Jeg arbejdede i 10 år i verdens største elektrokoncern med 350.000 medarbejdere, her var der 5 trin op til direktøren for hele butikken, dvs max 3 led i hver virksomhed svarende til kommunen. Hvis man sammenligner med kommunen ville det blive 9 trin, statsministeren er næste trin over borgmesteren og FN så øverste trin. På mandag på byrådsmødet har LA stillet forslag om analyse af kommunens administration. Det forslag vil vi støtte. Selv om vi for nylig har fået en analyse som viser, at kommunen er på vej i en forkert retning med mindre varme hænder, så vil en analyse fra Kommunernes Landsforening, som borgmesteren altid følger, nok give borgmesteren et vink med en vognstang.

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Jørn Melchior Nielsen

Engsnarreskellet 5

Frølunde Fed

4220 Slagelse

Om at vinkle en historie

Sjællandskes lørdagsudgave bringer under Skælskørfanen en historie om et kommunalt køb af en industrigrund på Stigsnæs. Man har her valgt at vinkle historien positivt med udgangspunkt i udvalgsformand for Landdistrikts-, Teknik-, og Ejendomsudvalget Henrik Brodersens synspunkter og holdning til købet.

Baggrunden for artiklen skyldes formentlig, at sagen blev behandlet på mandagens byrådsmøde.

Her blev der også berørt andre aspekter af sagen.

Det blev det bl.a. påtalt af undertegnede, at købet var blevet iværksat helt uden beregning og budgettering af driftsomkostninger ved anskaffelsen. Det var faktisk derfor punktet var på dagsordenen.

I artiklen fremstilles det, som om den forrige ejer Haldor Topsøe A/S havde forsøgt at udvide industriområdet. Iflg. udvalgsreferater fra Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har Haldor Topsøe A/S søgt om at tilbageføre dele af arealet til landzoneområde, altså det stik modsatte.

Artiklen nævner, at der er en indtægt i kraft af en forpagtningsafgift på arealet på 100.000 kr. Dette forudsætter, at der kan indgås en aftale til den pris. Derimod nævnes det ikke, at der årligt er omkostninger ved købet på 338.000 kr., således der i øjeblikket er et driftsunderskud på ’det gode’ køb. Lægger man dertil at forureningsgraden på grunden ikke er afklaret daler min begejstring for købet en del.

Opsummeret kort: Købspris 10,174 mio. kr. (74.000 kr. mere end bevilliget) Nettominimumsdriftsomkostninger: 228.000 kr. pr. år.(svarende til et halvt årsværk til en borgervelfærdsopgave).

En forvaltning af 10 mil. skattekroner til en rente på minus 2,24 procent.

Lad dette være en anden synsvinkel på samme sag.

Enhedslisten stemte i august imod købet og i mandags imod tillægsbevillingen til drift af stigsnæsgrunden.

 

Johnny Gregersen

Tidligere byrådsmedlem

for Enhedslisten

Konge-Åsen 19

4230 Skælskør

Flygtningeøkonomi

Slagelse Kommune har i 2016 fået større tilskud fra staten, end kommunen har haft af direkte udgifter til at tage imod flygtninge, i alt 3,2 millioner kroner. Det kan man ikke lide i Dansk Folkeparti (DF) ifølge et indlæg i avisen fra et af DFs byrådsmedlemmer.

I februar 2016 ville DF have en opdatering af udgifterne til flygtninge, og når resultatet så foreligger et år efter, så kan man ikke lide resultatet. En af årsagerne til det gode resultat for Slagelse Kommune er, at kommunen har fået næsten fem millioner i ekstra tilskud fra staten til integration og investeringer.

Da byrådet i februar 2015 efter forslag fra Enhedslisten diskuterede, om kommunen skulle tage imod flere flygtninge, stemte de øvrige partier imod. Det viser sig nu, at det godt kunne have ladet sig gøre, også økonomisk.

I indlægget fra DF omtales udgifter til kvoteflygtninge. Det er misinformation, eftersom regeringspartierne, DF og Socialdemokratiet har indført stop for, at Danmark tager imod kvoteflygtninge fra FNs flygtningelejre, de mest sårbare flygtninge i verden. Der kom i alt 85 kvoteflygtninge til Danmark i 2016 inden stoppet. Trist, at vi ikke længere kan hjælpe.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Neblevej 11 D

4242 Boeslunde