Forside

Sælg ikke skindet før bjørnen er skudt!

Sjællandske skriver den 17. juli, at Slagelse Kommune køber en grund af DSB, som tænkes solgt videre til University College Sjælland (UCSJ) for 9,9 mio. kr. Det forventes at Slagelse Kommune i forbindelse med købet skal bruge et betragteligt beløb større end de ca. 10 mio. kr., som salget til UCSJ indbringer. Hvor stor kommunens udgifter bliver, vides kun af et fåtal, idet der som sædvanligt spilles med fordækte kort i økonomiudvalget.

Umiddelbart lyder det som en Århushistorie, men så tudetosset opfører århusianerne sig trods alt ikke.

Man har tilsyneladende aftalt en salgspris, før man kendte købsprisen, altså solgt skindet før bjørnen var skudt.

Da snusfornuftige politikere i forbindelse med Skælskørpigernes erstatningskrav foreslog, at man bare skulle betale og få den ulykkelige sag ud af verden i en fart, da mente borgmesteren og administrationen, at det kunne man ikke og henholdt sig til Kommunalfuldmagten, der skal sikre, at skatteborgernes penge bruges hensigtsmæssigt.

Hvordan tolkes det ovenfor beskrevne grundkøb og -salg i forhold til Kommunalfuldmagten?

Og/eller er der her måske tale om skjult erhvervsstøtte?

Er Slagelse igen ved at placere sig på landkortet som en inkompetent ledet kommune?

Johnny Gregersen

Byrådskandidat for Enhedslisten

Konge-Åsen 19

Skælskør

Sælg ikke skindet før bjørnen er skudt!

Sjællandske skriver den 17. juli, at Slagelse Kommune køber en grund af DSB, som tænkes solgt videre til University College Sjælland (UCSJ) for 9,9 mio. kr. Det forventes at Slagelse Kommune i forbindelse med købet skal bruge et betragteligt beløb større end de ca. 10 mio. kr., som salget til UCSJ indbringer. Hvor stor kommunens udgifter bliver, vides kun af et fåtal, idet der som sædvanligt spilles med fordækte kort i økonomiudvalget.

Umiddelbart lyder det som en Århushistorie, men så tudetosset opfører århusianerne sig trods alt ikke.

Man har tilsyneladende aftalt en salgspris, før man kendte købsprisen, altså solgt skindet før bjørnen var skudt.

Da snusfornuftige politikere i forbindelse med Skælskørpigernes erstatningskrav foreslog, at man bare skulle betale og få den ulykkelige sag ud af verden i en fart, da mente borgmesteren og administrationen, at det kunne man ikke og henholdt sig til Kommunalfuldmagten, der skal sikre, at skatteborgernes penge bruges hensigtsmæssigt.

Hvordan tolkes det ovenfor beskrevne grundkøb og -salg i forhold til Kommunalfuldmagten?

Og/eller er der her måske tale om skjult erhvervsstøtte?

Er Slagelse igen ved at placere sig på landkortet som en inkompetent ledet kommune?

Johnny Gregersen

Byrådskandidat for Enhedslisten

Konge-Åsen 19

Skælskør

Hvornår får vi en busafgang til den sidste færge til Omø?

Jeg har nu boet på Omø i over 15 år, og i alle årene har det undret mig, at vi ikke har en busafgang fra Skælskør til Stigsnæs, så man kan komme med den sidste færge kl 21. Kun 2 dage om ugen fredag og søndag kører denne afgang. Hvorfor vælger man at have bus-afgange på fredage og søndage, men ikke resten af ugen? Hvem har særligt gavn af dette, og hvis de har, hvorfor så ikke de andre dage?

For et par år siden blev der nedsat en busborgergruppe under Slagelse Kommune, for at komme borgernes ønsker i møde. Og denne gruppe meldte jeg mig ind i, simpelthen med det formål at arbejde for at få dette bus-ønske opfyldt. Men da vores ønskeseddel var lagt frem for politikerne, blev alt aflivet med beskeden, at der skulle spares 1 mio kr i stedet.

Det kan da ikke være rigtigt, at man som borger skal spilde sin tid med at deltage i møder, og så når alt kommer til alt, er der ingen mulighed for at kunne gøre nogen som helst forskel, uanset hvad man måtte have af gode ideer. Det kunne jo også være, at der var nogle afgange, som kunne spares væk.

Som Omø-bo er der ingen mulighed for at komme i biografen, tage på restaurant, gå på aftenkurser, -møder, eller deltage i aftenaktiviteter på fastlandet, hvis ikke man har bil. Og dette rammer især de unge og de ældre, der kunne deltage i mange flere aktiviteter med en bus til den sidste færge-afgang. Enhedslisten vil arbejde for at få den bus til at køre, og det kan ikke gå stærkt nok!

Helene Gerup
Omø Havnevej 43, 4245 Omø
Kandidat til Kommunalvalget 2017 for Enhedslisten Slagelse.

Erhvervs-uvenlighed

Slagelse: Lørdag 13. maj bragte Sjællandske et tankevækkende interview med Slagelse Svane Apoteks leder Birgit Mensberg. Hun fortalte, at en ny apotekerlov har tvunget hendes apotek i knæ ved at tillade en konkurrent at åbne et nyt tredje apotek her i Slagelse, hvor der ifølge Mensberg ikke er kundegrundlag for mere end to apoteker.

Mandag 15. maj bragte Sjællandske et interview med det udmeldte V-byrådsmedlem Jens Jørgensen – medlem af kommunens sundheds- og seniorudvalg. Han fortalte, at der i Slagelse Kommune er stor mangel på aflastningspladser til ældre, der sendes hjem efter at have været på sygehuset. »Der er brug for godt 40 pladser relativt hurtigt, men det har kommunen simpelthen ikke penge til«.

Hænger manglen på penge til aflastningspladser sammen med den ødelæggende indbyrdes konkurrencekrig, som byens tre apoteker og mange af Slagelses dagligvarebutikker, spisesteder og andre servicevirksomheder er tvunget til at leve med?

Det logiske svar er et ja. Det hænger sammen. Udgifterne til investeringer i overflødig overkapacitet er fradragsberettigede og reducerer investors skattebetaling. Taberne i konkurrencekrigene mister indtægter og må fyre lønnet personale med tabte skatteindtægter til følge. Konsekvensen er færre penge til offentlig velfærd og dårligere løn og arbejdsforhold for de ansatte i servicesektoren.

»Der er for mange butikker i Slagelse. Vi kannibaliserer hinanden i et evigt tilbudsræs. Der er brug for meget mere offentlig regulering«. Denne efterlysning af en ægte, gedigen erhvervsvenlighed fra en tidligere butiksleder er værd at lytte til.

Anker Schjerning

Klavervej 3, Slagelse.