Forside

 

K                                                                                

 

Kan det mon

 

 

blive sortere?

 

                                                                                

Man kender Dansk Folkepartis holdning til de mennesker der ikke er ’rigtige’ danskere. I den seneste tid har den skrevne presse da heller ikke undgået den ene uhyrlige kommentar efter den anden om flygtninge m.m. med afsenderen Dansk Folkeparti. Specielt Frederik Petersen har lokalt brilleret med forslag om at rive beboelser ned, specielt dem der bebos af personer af anden etnisk herkomst.

Enhedslistens Thomas Clausen og Jørn Melchior har i læserbreve spurgt om disse udtalelser også dækker resten af Dansk Folkepartis byrådsgruppes holdninger (se læserbrev). Indtil videre har man dog ikke set noget svar.

Nu kan Sjællandske så i mandagsudgaven (21/11) berette om et nyt parti der ser dagens lys i Slagelse.

Nye borgerlige meddeler, at de ønsker at stille op til Byrådsvalget 2017. Partiet proklamerer bl.a., at man ønsker stram udlændingepolitik, total asylstop og krav om at udlændinge skal forsørge sig selv Krav, der nok er svære at få igennem på kommunalt plan, da det er folketinget, der skal vedtage lovændringerne, hvis disse uhyrligheder skal gennemføres.

Men retorikken er klar nok og der skal nok også komme nye lokale løsningsforslag til at gøre livet endnu mere uudholdeligt for de Slagelseborgere, der ikke lige har den ’rigtige’ hudfarve.

Det blive interessant at se om Nye Borgerlige kan overhale Frederik Petersen fra Dansk Folkeparti højre om.

Og om der snart er plads til flere sorte partier i Slagelse Byråd.

Man kunne jo lade Thomas Clausens og Jørn Melchiors spørgsmål gå videre til Nye Borgerlige.

Så kunne man måske også høre den tidligere så liberale Thomas Westh om de liberale menneskesyn er lagt i skuffen efter han har skiftet Liberal Alliance ud med Nye Borgerlige.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found

Lad være med at skabe utryghed

Debat

Slagelse: Den lokale formand for Dansk Folkeparti (DF) er kommet med et uhyrligt forslag om at rive alle lejligheder ned i to almene boligområder i Korsør og Slagelse. De to områder er havnet på de borgerlige partiers vilkårlige og diskriminerende ghettoliste.

Det er godt, at et tidligere byrådsmedlem for DF tager afstand fra forslaget, som også kan ramme to boligområder mere, et i Skælskør og et i Slagelse, hvor folk er i fare for at havne på ghettolisten, men hvad mener de nuværende medlemmer af DF? Hvad mener lokalformandens to DF-byrådskolleger om forslaget, som i sin yderste konsekvens vil fjerne 2.500 boliger og gøre mere end 5.000 borgere hjemløse?

På det seneste byrådsmøde spurgte Enhedslisten, om de to andre DF’ere tager afstand fra lokalformandens ekstreme udsagn. Intet svar.

Den tidligere DF’er drog paralleller mellem DF-lokalformandens holdninger og nazismen i Tyskland mellem 1933 og 1945.

Dansk Folkepartis politik i 2016 er at skabe utryghed, frygt og elendighed. Stop det. Lad os i fællesskab sætte en stopper for de ekstreme holdninger i Dansk Folkeparti, som vil splitte samfundet endnu mere, end det allerede er lykkedes partiet.

Thomas Clausen

Jørn Melchior Nielsen

Byrådsmedlemmer for Enhedslisten

Elendigheden sat i relief i Slagelse

DEBAT

Slagelse: Borgere i Slagelse Kommune er hårdt ramt af kontanthjælpsloftet fra 1. oktober 2016. Kontanthjælpsloftet berører borgere, der modtager kontanthjælp og boligstøtte. De står til at miste op til flere tusinde kroner hver måned i støtte.

Kontanthjælpsloftet blev vedtaget af Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i marts 2016.

På mødet den 4. oktober 2016 i Beskæftigelsesudvalget blev det oplyst, at 762 borgere i Slagelse Kommune er ramt af kontanthjælpsloftet - eller 2,3 procent af det samlede antal i landet på 33.127, men vi udgør kun 1,4 procent af Danmarks befolkning.

I nabokommuner som Kalundborg og Næstved svarer antallet af berørte borgere derimod til andelen af befolkningen. Dermed er elendigheden i Slagelse Kommunen sat i relief.

Mange mennesker bliver også ramt af den særlige 225-timersregel.

Hvis folk har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt et år i løbet af de sidste tre år, skal man fra 1. april 2016 have arbejde mindst 225 timer om året eller 113 timer per halvår, hvis man er arbejdsduelig. Ellers kan ydelsen blive sat ned, og hvis folk er gift, kan den helt bortfalde.

Der er derfor brug for særlige beskæftigelsesinitiativer. Derfor satte Enhedslisten sagen på dagsordenen i Beskæftigelsesudvalget.

Thomas Clausen (EL)

Neblevej 11 D

Boeslunde

Den endeløse aktivering

Debat

Slagelse: Stop for endeløs aktivering af arbejdsløse og syge borgere. Det er et af de opsigtsvækkende resultater, som Enhedslisten og SF har opnået i budgetforliget. Det bliver kritiseret af Socialdemokraterne, selv om dette stop for endeløs aktivering umiddelbart vil kunne gavne omkring 3.000 borgere i Slagelse Kommune, nemlig folk på kontanthjælp og uddannelseshjælp, men ikke kun dem.

Det vil også være til gavn for borgere, der modtager sygedagpenge, ledighedsydelse eller er i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, i alt omkring 1.500 borgere. Tallene stammer fra den seneste ledighedsstatistik, som blev fremlagt på beskæftigelsesudvalgets møde i september.

Det er naturligvis ikke alle de ovennævnte 4.500 mennesker, der er direkte berørt af den endeløse aktivering, men alene frygten for at havne i den endeløse aktivering forringer vilkårene for de arbejdsløse og kan endda føre til forværring af de sygemeldte borgeres helbredstilstand.

Det er også til gavn for de mange mennesker, som er i arbejde, eller som er arbejdsløse på dagpenge. De behøver ikke i samme grad frygte, at jobs på ordinære løn- og arbejdsvilkår forsvinder på grund af aktiveringsordninger. Der er næsten 1.000 mennesker på arbejdsløshedsdagpenge. Hvis budgetforliget fører til bedre og mere værdig sagsbehandling af arbejdsløse og syge borgere i kommunen, vil det være lidt af en revolution på arbejdsmarkedet og i socialpolitikken. Det er besynderligt, at Socialdemokraterne kritiserer SF og Enhedslisten lige netop på det punkt. Hvorfor er det så vigtigt for et gammelt arbejderparti at forsvare dårlig behandling af arbejdere og andre, som er kommet i nød?

Hvis jobcentret og sagsbehandlerne kommer til at bruge deres kræfter mere fornuftigt, så flere kommer i ordinært arbejde, i uddannelse eller får tildelt den førtidspension, som de skulle have haft for længst, så kan der spares mange penge. Måske 25 millioner kroner. Det er det beløb, der nævnes i budgettet. Jobcenterchefen har kaldt det ambitiøst. Det har han nok ret i.

Thomas Clausen

byrådsmedlem (EL)

Neblevej 11 D

Boeslunde