Forside

Harmonisering?

Borgmester John Dyrby Paulsen mener, at formandshonorarene i de kommunalt ejede selskaber skal harmoniseres således, at formanden for Slagelse Erhvervscenter bliver ligestillet med formændende i Korsør Havn og SK Forsyning.

Hermed mener han, at Slagelse Erhvervscenterformanden skal have øget sit honnorar med 100% til 153.000 kr.

Har han mon tænkt over, at en harmonisering også kunne være, at man halverede de to øvrige formænds honorarer til 76.500 kr.

Ud over at give en besparelse på det kommunale budget, kunne det måske også fremme det forhold, at motivationen for at være formand bliver af faglig interesse og ikke et kommunalt ben at gnave i.

side01

Guide, pressionsmiddel eller skjult partistøtte?

Så kom den årlige selvbestaltede karakterbog for kommunerne udgivet af Dansk Industri.

Rapporten angiver en placering for, hvor tilfreds de lokale virksomheder er med deres kommune på forskellige områder, som DI har valgt.

Slagelse er her placeret som nr. 81 ud af 93 kommuner, og alt efter, hvor man er placeret bliver disse placeringer politisk brugt til at rose eller ridse de lokale politikere.

I Slagelse kom der for 3 år siden et politisk systemskifte fra ’blå’ til ’rød’, og i denne periode er Slagelses placering iflg. DI af en eller anden grund dalet betragteligt. Men der er tilsyneladende ikke sket nogen ændringer i servicering af de lokale virksomheder?

Hvordan kan Slagelse så styrtdykke i den grad på 3 år?

Nogle vil måske påstå, at det skyldes, at der er kommet en socialdemokratisk borgmester i stedet for en fra Venstre, og det kan jo være et godt borgerligt indspark i den kommende kommunalvalgkamp.

Kigger man på de øvrige Sjællandske kommuner kan det ses, at de 4 bedst placerede kommuner er repræsenteret af ’blå’ borgmestre, medens de 4 lavest placerede er bestyret af ’røde’ borgmestre.

Der kunne derfor let drages den konklusion, at de ’blå’ er mere vellidt af virksomhederne, i forhold til de ’røde’.

En anden konklusion kunne være den, at ud over at give partistøtte i form af millioner til de fleste borgerlige partier, har Dansk Industri også her en mulighed for at give en skjult (gratis) partistøtte oveni millionerne. Husk, at det er en selvbestaltet undersøgelse som DI suverænt bestemmer udformningen og indholdet af.

Slagelse kommune etablerede i 2015 Slagelse Erhvervscenter a/s, hvis opgave bl.a. er at skabe en positiv kontakt til kommunens virksomheder.

Slagelse har årligt omkring 8 til 10 mil. kr. til køb af serviceydelser hos centret.

Man kunne måske bruge resultaterne i DI’s tilfredshedsundersøgelse til at konstatere, at Slagelses skatteyderkroner til SEC måske kunne være brugt bedre.

Indtil nu, har Slagelse betalt mellem 45 til 50 mil. kr. for SEC’s service, og 2021 og 2022 koster det yderligere godt 16 mil. kr.

Til orientering kan det nævnes, at Sorø, som er den bedst placerede kommune på Sjælland ikke har et erhvervscenter.

Et argument med, at hvis vi ikke havde Slagelse Erhvervscenter a/s ville det gå meget værre, duer vist ikke helt her.

Johnny Gregersen

Konge-Åsen 19

4230 Skælskør

Hvordan/hvorfor er vi dog nået hertil?

På byrådsmødet den 26. oktober vedtog man efter en videodebat at sende Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i offentlig høring.

Det er tænkt som et forsøg på at beskytte vores kommunale kostbare ressource, drikkevandet.

Det er et omfattende forslag på godt 100 sider, og det foreslås da også, at der udarbejdes en lettere læsevenlig udgave til borgerne.

Den helt korte version er: Vi skal virkelig til at passe på vores drikkevand, idet både fortidens og nutidens forurening truer.

Truslen er bl.a. nitrat og pesticider, der siver ned til grundvandet, og det skal selvfølgelig ikke ske.

Derfor skal der indgås forhandling med dem, der forårsager denne nedsivning, om at stoppe.

Som yderste konsekvens at udbetale erstatning for at man ophører udledningen.

Vi accepterer altså, at samfundet ligefrem skal betale en forurener for at lade være med at tilsvine det drikkevand, der tilhører alle.

Og det er ikke det eneste sted, vort drikkevand er truet.

På Stigsnæs ”renser” man forurenet norsk olieaffald ved at fortynde det med rent drikkevand i et omfang, som overstiger de flestes forestillingsevne.

Et oplagt forbud mod dette spild af vore ressourcer vil sandsynligvis medføre et erstatningskrav fra virksomheden.

Derfor må man spørge: Hvordan/hvorfor er vi dog nået hertil med vores drikkevand?

I Københavnsområdet er der grupper, der bl.a. lever af beskyttelsespenge, som man kræver for at beskytte handlende i området mod hærværk, et system der også lever i bedste velgående i Italien.

Johnny Gregersen

Konge-Åsen 19

Skælskør

Budgetaftalen 2020 set fra Enhedslistens side

Slagelse: For Enhedslisten er det vigtigt at kunne videreføre de positive elementer fra budgetaftalen for 2020, som blev indgået med Socialdemokratiet, SF og Liberal Alliance med et flertal på 16 af byrådets 31 medlemmer.

De vigtigste positive elementer er: småjobs til unge arbejdsløse, førtidspension til flere og bedre normering i daginstitutionerne. Det er social- og beskæftigelsespolitik, der virker.

Vi glæder os naturligvis også over, at der er afsat penge til en forundersøgelse af etablering af solcelleanlæg i samarbejde med SK Forsyning. Så bliver klimapolitikken og budgetaftalen for indeværende år lidt mere konkret. Og der er virkelig brug for mange flere konkrete initiativer på klimaområdet.

Nogle af de forslag, som Enhedslisten har stillet i dette års budgetforhandlinger, er også kommet med i aftalen: opgradering af Omøfærgen, handicapvenlig badebro ved Kongsmark Strand, udbygning af fodboldklubben B73’s klubhus og mere end en nattevagt ved hvert plejecenter. Det er forslag, som også var at finde i andre partiers budgetønsker, så det viser bare, at byrådet selvfølgelig kan samarbejde om konkrete tiltag på tværs af de forskellige politiske opfattelser, hvis man vil.

Viljen til overordnet at samarbejde er dog ikke større end som så, eftersom SF ikke vil være med i budgetaftalen, og Venstre har været ude med kritik af forløbet af forhandlingerne. Begge partier kommer med hård kritik af social- og beskæftigelsesområdet uden dog undervejs at være kommet med konkrete forslag, som kan give flere jobs eller sikre folk bedre sociale forhold.

Enhedslisten havde stillet forslag om at etablere småjobs til folk i boligkvarterer med høj ledighed. Det blev ikke til noget i forbindelse med første behandling af budgettet. Måske kan der findes en løsning alligevel ved andenbehandlingen af budgettet. Det skylder vi de mange arbejdsløse, som er kommet til som følge af sundhedskrisen og den økonomiske krise.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem

Enhedslisten