Vis # 
Titel Skribent Visninger
SF 933
Halslagtning 913
Stem Ø 531
Majarrangementer 1280
Linda Hansen Skrevet af Johnny Gregersen 566
Sådan skaber man de gode traditioner Skrevet af Niels Møller 1406
surt show Skrevet af Johnny Gregersen 756
Skrot skrotten 1368
Bægeret er fuldt, - Havnekejer er i hvert fald. 1387
Lokalaftale endelig på vej 727
Ny

Budgetaftalen 2020 set fra Enhedslistens side

Slagelse: For Enhedslisten er det vigtigt at kunne videreføre de positive elementer fra budgetaftalen for 2020, som blev indgået med Socialdemokratiet, SF og Liberal Alliance med et flertal på 16 af byrådets 31 medlemmer.

De vigtigste positive elementer er: småjobs til unge arbejdsløse, førtidspension til flere og bedre normering i daginstitutionerne. Det er social- og beskæftigelsespolitik, der virker.

Vi glæder os naturligvis også over, at der er afsat penge til en forundersøgelse af etablering af solcelleanlæg i samarbejde med SK Forsyning. Så bliver klimapolitikken og budgetaftalen for indeværende år lidt mere konkret. Og der er virkelig brug for mange flere konkrete initiativer på klimaområdet.

Nogle af de forslag, som Enhedslisten har stillet i dette års budgetforhandlinger, er også kommet med i aftalen: opgradering af Omøfærgen, handicapvenlig badebro ved Kongsmark Strand, udbygning af fodboldklubben B73’s klubhus og mere end en nattevagt ved hvert plejecenter. Det er forslag, som også var at finde i andre partiers budgetønsker, så det viser bare, at byrådet selvfølgelig kan samarbejde om konkrete tiltag på tværs af de forskellige politiske opfattelser, hvis man vil.

Viljen til overordnet at samarbejde er dog ikke større end som så, eftersom SF ikke vil være med i budgetaftalen, og Venstre har været ude med kritik af forløbet af forhandlingerne. Begge partier kommer med hård kritik af social- og beskæftigelsesområdet uden dog undervejs at være kommet med konkrete forslag, som kan give flere jobs eller sikre folk bedre sociale forhold.

Enhedslisten havde stillet forslag om at etablere småjobs til folk i boligkvarterer med høj ledighed. Det blev ikke til noget i forbindelse med første behandling af budgettet. Måske kan der findes en løsning alligevel ved andenbehandlingen af budgettet. Det skylder vi de mange arbejdsløse, som er kommet til som følge af sundhedskrisen og den økonomiske krise.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem

Enhedslisten

Penge til børnefamilierne, - eller hvad?

Byrådet vedtog i enighed den 27. april, at børnefamilierne skulle kompenseres 100 procent for manglende service i daginstitutionerne og øvrige dagtilbud i genåbningsperioden fra april til maj, det vil sige fuld tilbagebetaling. Den beslutning var Enhedslisten en del af og meget tilfreds med. Efterfølgende har byrådets børne- og ungeudvalg truffet en fedtet beslutning om, at det kun er en lille gruppe forældre, der skal have penge tilbage.

De fire partier i udvalget - S, V, DF og SF - har fedtet med pengene, så i hundredvis af børnefamilier bliver snydt for tilbagebetaling for den periode, hvor der ikke har været plads til alle børn.

Udvalgsformanden fra SF forklarede baggrunden for den manglende tilbagebetaling med, at man også skulle holde hånden under økonomien i daginstitutionerne, men udvalget har med sin beslutning ikke tilført en eneste krone til daginstitutionerne. Derudover vil tilbagebetalingen til forældrene ikke påvirke daginstitutionernes økonomi, eftersom pengene tages fra kommunens kasse i første omgang med efterfølgende kompensation fra staten i et eller andet omfang.

Med den beskedne tilbagebetaling rammer Slagelse kommune sig selv og de øvrige 97 kommuner inden de kommende forhandlinger mellem kommunerne og regeringen om størrelsen af kompensationen fra staten. Nu kommer der lokalt til at mangle cirka fire millioner kroner, som kunne have givet efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser. Det er uheldigt for lokalsamfundet i en meget alvorlig økonomisk situation.

 

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Hjælp til Slagelsevirksomheder

Slagelse kommune fremrykker sine betalinger til virksomhederne for leverede varer og tjenesteydelser, ikke mindst af hensyn til små, lokale virksomheder og selvstændige samt deres ansatte.

De ledende kræfter i Venstres byrådsgruppe har i et indlæg i Sjællandske takket en masse mennesker for at holde Danmark og kommunerne oven vande i disse virustider, inklusive tak til statsministeren og egen partiformand. Det skal der også være plads til, men der var ingen tak til Slagelses borgmester. Måske var det en forglemmelse. Borgmesteren gør ellers en stor indsats for at holde Slagelse kommune oven visse vande.

I forbindelse med forberedelsen af byrådets økonomiudvalgsmøde mandag den 16. marts foreslog jeg på vegne af Enhedslisten borgmesteren, at kommunen skulle fremrykke sine betalinger til virksomhederne for leverede varer og tjenesteydelser, ikke mindst af hensyn til små, lokale virksomheder og selvstændige.

Det er måske en selvfølge, men i andre kommuner er man lidt langsom med at komme i gang. Svaret fra borgmesteren var, at det var sat i værk i Slagelse, og at jeg på daværende tidspunkt var den eneste, der havde foreslået det. Lidt spøjs oplevelse.

Af en orientering fra kommunale embedsmænd fremgik det efterfølgende, at der var fremrykket udbetalinger for 14 millioner kroner, samt at der ville blive fremskyndet bogføring af regninger for 80 millioner kroner. Det kan måske hjælpe lidt rundt omkring.

Jobcentret er også stærkt opsat på at hjælpe virksomheder med information om Folketingets forskellige tiltag på arbejdsmarkedet, inklusive oplysning om de øgede muligheder for arbejdsfordeling samt sikring af lærlinges uddannelse med videre.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget