Skrot skrotten

Pressemeddelelse:

Enhedslisten: Skrot skrotten på Korsør Havn

Korsør Havn skal ikke være erhvervshavn lyder overskriften på Sjællandske den 1. august.

Meldingen kommer fra formanden for miljø-, plan og landdistriktudvalget Jørgen Grüner(SF).

Der skal iflg. Grüner bl.a. ikke læsses og losses skrot fra havnen.

En beslutning Enhedslisten er helt enig i.

Det sker iflg. formanden ikke med et fingerknips. Derimod er der udsigt til en lang tidshorisont på at få flyttet skrotbehandlingen til Stigsnæs, hvor den rettelig hører hjemme. Grüner opregner en lang række problemer, der tilsyneladende vil forsinke processen.

Enhedslisten mener, der skal handles nu og stiller forslag til de igangværende budgetforhandlinger om, at der afsættes penge til at skabe de betingelser, der skal til for en flytning af skrotbunkerne til Stigsnæs kan blive mulig.

Baggrunden er ud over at fjerne de miljømæssige problemer både på havnen og i Korsørs gader også at tage Slagelses Kommuneplan alvorlig og flytte specielt forurenende og støjende virksomheder til specielområdet på Stigsnæs.

Der eksisterer faste regler for at drive virksomheder m.h.t. støj, støv, miljø, mængder og arbejdstider på havneområdet i Korsør og disse skal overholdes.

Kan man ikke det, må virksomhederne flytte til områder, hvor kravene hertil er tilpasset, f.eks. Stigsnæs.

Det er Slagelse kommune, der giver tilladelser og kontrollere reglernes overholdelse, og her sidder Jørgen Grüner jo helt centralt, idet han som formand for miljø-, plan og landdistriktudvalget gennem skærpet kontrol og begrænsning af skrotmængden kan og skal styre miljøet på Korsør Havn.

Og det har han mulighed for at klare med et fingerknips.

Spørgsmålet om at nedlægge Korsør Havn som erhvervshavn helt er en mere speget affære, som nok bør diskuteres grundigere, ikke mindst blandt borgerne i Korsør.

Der skal derimod ikke herske tvivl om, at der er fuld støtte fra Enhedslisten til ethvert tiltag, der kan medvirke til at flytte skrotbunkerne fra Korsør Havn.

 

På bestyrelsens vegne

Johnny Gregersen

Om at tage ansvar

 

I en af kommentarartiklerne til Slagelses budgetforlig 2019 i Sjællandske udtrykker Ann Sibbern fra Dansk folkeparti, at Enhedslisten ikke tager ansvar.

Nu er det jo sådan, at enhver handling har en konsekvens og dermed altid medfører et ansvar. En afstemning ligeså. Hvis man stemte for 2019 budgettet, har man tage ansvaret for hele budgettet, både de gode og dårlige ting. Det valgte Enhedslisten så ikke at gøre. I stedet stillede man ved 2. behandlingen nogle ændringsforslag, som man mente kunne forbedre budgettet.

Alle forslag blev nedstemt med stemmetallene 1 for og 30 imod.

Ann Sibbern og 29 øvrige byrådsmedlemmer tog dermed ansvar for:

at normeringerne på daginstitutionerne de næste år, bliver stadig blandt de dårligste i Danmark,

at familierådgivning, som kan give udsatte familier en bedre tilværelse, bliver minimal,

at overgang til økologisk drift på kommunalt ejede jorde ikke bliver aktuelt,

at uddannelsesparate unge under 25 år ikke kan tilbydes en fornuftig beskæftigelse, samt

at forsorgsmuseet, som bygger på historikken fra Andersvænge, syltes. Et museum som kunne profilere Slagelse som psykiatriby.

Der er forskellige måder at tage ansvar på.

 

På vegne af Enhedslisten

Johnny Gregersen

Skælskør

Gør SK-Forsyning grøn.

Bodil Knudsen roser samarbejdet med de borgerlige i SK-Fosynings  bestyrelse. Om hvad ? Bestyrelsen har indtil nu været helt sort, og IKKE varetaget forbrugernes interesser eller lavet grøn omstilling. Bestyrelsen har siddet på hænderne og pengene er forsvundet til Skat. I stedet for at optage lån til financiering har selskabet skrabet penge ind, og derved været nødt til at betale skat. Man skal selvfølgelig betale skat når det er berettiget, men her har bestyrelsen været helt inkompetent. I de sidste 5-6 år har SK-Forsyning betalt ca. 60 millioner i skat. Det er mange penge pr. forbruger. Jamen, de har bygget halmvarmeværker...Halm bør pløjes ned, så der ikke er behov for kunstgødning...I stedet burde man have satset på vandbaseret solvarme som så mange andre fjernvarmeselskaber her i landet. Der er masser af arealer f.eks. i Halskov. Jamen nu kommer der solcellestrøm.....ja, fra Danapak som producerer helt kommercielt og scorer profitten. Hvorfor sætter SK-Forsyning og kommunen ikke solceller (eller solvarme) paneler op hele vejen fra Skovse til Halskov. Der er sat glas-støjdæmpning op, på noget af strækningen ved Antvorskov. Hvorfor er det ikke solceller ? Prisen ville stort set have været den samme. SK sælger kun sort strøm, hverken sol eller vind, ingen grøn egenproduktion Der bør opsættes vindmøller op på Stigsnæs på kommunal jord.
SK har ført grundløs betonpolitik med tvungen kloakering overfor lokale grundejere, for at pumpe vandet kilometervis til rensning, selv om der ikke har kunnet påvises forurening. Så det bliver spændende at se om der ikke kommer lidt ændringer med den nye bestyrelse.
Jørn Melchior Nielsen Engsnarreskellet 5 Frølunde Fed 4220 Korsør

Borgerlig opløsning?!

 

Det borgerlige flertal gik lidt ynkeligt op i limningen på byrådsmødet den 30. oktober. Tre borgerlige byrødder var ikke til stede ved behandlingen af de sidste punkter på dagsordenen. Venstre og DF kunne så sammen med SF ikke få flertal for administrationens svar til Ankestyrelsen efter Enhedslistens klage over kommunens køb af DSB-grund og videresalg til professionshøjskolen Absalon med et tab på 20 millioner kroner. Derefter skete det samme med Venstres og DFs apartheid-forslag om at bruge et par millioner kroner på aktivering af ikke-vestlige borgere.

 

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten