Ghettoloven

Ghettoloven er statsracisme.

Det er flovt, at vi i Danmark har en ghettolov, med et hovedkriterie om, at hvis over 50% har en bestemt afstamning (”ikke-vestlig”), så skal et boligområde på ghettolisten. Den slags sortering af mennesker er racediskrimination. Vi ønsker et samfund uden racisme. Vi ønsker et samfund, hvor man viser gensidig respekt.

De politikere, som har været med til at formulere den, burde skamme sig over, at de har ladet formørkede højreekstremister få så stor indflydelse på flertallets sprog og flertallets gerninger. Der er meget få politikere tilbage, som udtrykker et anstændigt syn på samfundets udsatte grupper. 

I såkaldt ”hårde ghettoer” skal antallet af almene boliger reduceres fra 100 % til 40 %. Reduktionen af almene boliger sker især ved frasalg og ved nedrivning. Frasalg sker til private investorer, og al erfaring viser, at privatisering medfører højere husleje. Vi ønsker ikke, at boligmassen skal gøres dyrere. Vi vil gerne have almene boliger, som alle har indbygget to suveræne egenskaber: non-profit og beboerdemokrati. Nedrivning af funktionelle boliger er spild af samfundsressourcer og klimamæssig stupiditet. Nedrevne bygninger bliver erstattet af nybyggeri, som er stærkt klimabelastende. Vi har ikke råd til at belaste klimaet unødigt.

Ghettolovpakken er et angreb på den almene boligsektor, som det politiske flertal tilsyneladende ønsker at afvikle. Den er et angreb på svage/fattige befolkningsgrupper, etniske minoriteter m.fl. Det er udtryk for usympatisk syndebuk-politik. Vi mener, at disse grupper i stedet burde hjælpes. Og vi ønsker at styrke den almene boligsektor og øge antallet af almene boliger.

Ghettolovpakken indeholder kun negative sanktioner: Tvangsflytning, tvangsnedrivning, tvangsfrasalg, tvangsinstitutionalisering, tvangssprogprøver, dobbeltstraf, indskrænkning af beboerdemokratiet, afvisning af boligsøgende, standsning af børnecheck, kriminalisering af udlandsophold osv. Det er tydeligt for enhver, at politikerne bag ghettoloven ikke ønsker noget godt for de ramte boligområder.

I realiteten er formålet med ghettolovpakken ikke at stimulere den gode adfærd, der afspejler en positiv deltagelse i samfundet. Formålet er at nedbryde de boligområder, hvor der bor mange beboere med forkert afstamning (”ikke-vestlige”), mange fattige, mange arbejdsløse, mange kortuddannede og mange med en kriminal-dom. Men hvor skal landets ”problemer” da flytte hen?

Borgerforslaget om at afskaffe ghettoloven er kommet på dagsordenen i Folketinget, og behandles den 6. april, så hold øje med om DIT parti stemmer for forslaget….

Niels Møller og Helene Gerup

Kandidater for Enhedslisten Slagelse

Omø Havnevej 43

4245 Omø

Klimakost kan gøre en forskel

Slagelse kommune: Byrådet vedtog på byrådsmødet 26. oktober sidste år at koble sig på KlimaPlus ordningen, som Danmarks Naturfredningsforening står for. Det var blot tredje gang, Enhedslisten stillede forslaget i den nuværende byrådsgruppe, men man siger jo også, at tredje gang er lykkens gang.

Slagelse var klimakommune fra 2009 til 2015, men droppede ud under det tidligere byråd. På trods af at det faktisk gik over al forventning med at efterleve kravene!

Jeg vil gerne slå et slag for, at Slagelse begynder at arbejde med økologisk klimakost. Selvfølgelig går vi efter guldet hos alle vores madleverandører, institutioner og kantiner (det økologiske guldmærke = 90-100% økologi), men vi kan samtidig arbejde for, at kostens sammensætning bliver mere klimavenlig. Og et andet og meget vigtigt aftryk vil der med denne proces også vise sig: Sundhedsfordelene.

Alt harmonerer så fint med de nye kostråd fra Fødevarestyrelsen, som lige er udkommet i januar.

En klimavenlig kost er en kost, der gennem produktionen belaster klimaet mindst muligt. Og plantekost bidrager som udgangspunkt positivt til CO 2-reduktionen via fotosyntesen, mens der ved kødproduktion (dyrets udånding gennem dets levetid) udledes CO 2 til atmosfæren.

Klimakost er altså en kost med mindre kød og mere grønt. Så enkelt kan det siges.

Dette betyder ikke, at vi alle skal blive veganere, men hvis vi ser på, hvordan kosten er sammensat, og begynder at regne lidt på det, er danskerne langt fra en klimavenlig OG ernæringsrigtig kost. Samtidig kan mange af vores livsstilssygdomme forebygges, ja ofte ligefrem kunne helbredes gennem en mere grøn og fornuftig sammensat kost. Og det er her, vi i Slagelse Kommune kunne gøre den helt store forskel, hvis vi ville.

Klima og sundhed spiller godt sammen, og det skal vi udnytte. Der er således flere fordele ved at se på klimakost og dets muligheder. Alle argumenter peger i den retning lige nu. Og med vores nye ordfører Mai Villadsen i spidsen for Enhedslisten, vil vi have alle forudsætninger for at kunne slå et slag for det på Borgen på samme tid, er jeg sikker på.

 

Helene Gerup, Enhedslisten i Slagelse

Omø Havnevej 43

Omø

Et markant socialt fremskridt

Flere mennesker i Slagelse Kommune får tilkendt førtidspension. 426 i 2020 mod 276 i 2019, 213 i 2018 og 234 i 2017. Enhedslisten fik afsat penge til flere førtidspensioner på budgettet for 2020, da borgmesteren manglede et mandat i at få en budgetaftale i hus. Pengene er fastholdt i budgetaftalen for 2021, og på det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget var der enighed blandt partierne om at rose kommunens medarbejdere for at »få afklaret borgerne til førtidspension«.

Hvad der før var besværligt, er nu blevet nemmere for de mange mennesker, der er ramt af sygdom, fysisk eller psykisk eller måske begge dele.

De får nu afklaret deres sag efter måske mange års sagsbehandling.

Det er et markant socialt fremskridt, som giver folk mere ro om deres sociale situation og bedre økonomiske forhold.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

Guide, pressionsmiddel eller skjult partistøtte?

Så kom den årlige selvbestaltede karakterbog for kommunerne udgivet af Dansk Industri.

Rapporten angiver en placering for, hvor tilfreds de lokale virksomheder er med deres kommune på forskellige områder, som DI har valgt.

Slagelse er her placeret som nr. 81 ud af 93 kommuner, og alt efter, hvor man er placeret bliver disse placeringer politisk brugt til at rose eller ridse de lokale politikere.

I Slagelse kom der for 3 år siden et politisk systemskifte fra ’blå’ til ’rød’, og i denne periode er Slagelses placering iflg. DI af en eller anden grund dalet betragteligt. Men der er tilsyneladende ikke sket nogen ændringer i servicering af de lokale virksomheder?

Hvordan kan Slagelse så styrtdykke i den grad på 3 år?

Nogle vil måske påstå, at det skyldes, at der er kommet en socialdemokratisk borgmester i stedet for en fra Venstre, og det kan jo være et godt borgerligt indspark i den kommende kommunalvalgkamp.

Kigger man på de øvrige Sjællandske kommuner kan det ses, at de 4 bedst placerede kommuner er repræsenteret af ’blå’ borgmestre, medens de 4 lavest placerede er bestyret af ’røde’ borgmestre.

Der kunne derfor let drages den konklusion, at de ’blå’ er mere vellidt af virksomhederne, i forhold til de ’røde’.

En anden konklusion kunne være den, at ud over at give partistøtte i form af millioner til de fleste borgerlige partier, har Dansk Industri også her en mulighed for at give en skjult (gratis) partistøtte oveni millionerne. Husk, at det er en selvbestaltet undersøgelse som DI suverænt bestemmer udformningen og indholdet af.

Slagelse kommune etablerede i 2015 Slagelse Erhvervscenter a/s, hvis opgave bl.a. er at skabe en positiv kontakt til kommunens virksomheder.

Slagelse har årligt omkring 8 til 10 mil. kr. til køb af serviceydelser hos centret.

Man kunne måske bruge resultaterne i DI’s tilfredshedsundersøgelse til at konstatere, at Slagelses skatteyderkroner til SEC måske kunne være brugt bedre.

Indtil nu, har Slagelse betalt mellem 45 til 50 mil. kr. for SEC’s service, og 2021 og 2022 koster det yderligere godt 16 mil. kr.

Til orientering kan det nævnes, at Sorø, som er den bedst placerede kommune på Sjælland ikke har et erhvervscenter.

Et argument med, at hvis vi ikke havde Slagelse Erhvervscenter a/s ville det gå meget værre, duer vist ikke helt her.

Johnny Gregersen

Konge-Åsen 19

4230 Skælskør