SF

Opportunistisk Folkeparti?

Socialistisk Folkeparti (SF) har i gentagende valgkampe, både landspolitisk og lokalt givet udtryk for partiets røde og grønne holdninger og principper.

Eksempelvis har man i de seneste valgkampe givet udtryk for, at partiet ønsker flere pædagoger i daginstitutionerne og at man vil arbejde for et bedre klima. To gode rød/grønne tiltag.

Når man så når til den kommunalpolitiske verden i Slagelse Kommune, kan man godt have svært ved, at se hvor harmonien mellem SF’s valgløfter og beslutninger befinder sig.

Den 27. maj oplevede man kommunalt, at SF var det parti i Slagelse Byråd, der havde de største betænkeligheder med at støtte Enhedslistens forslag om at ansætte en pædagog hver måned i en periode for at forbedre forholdene i daginstitutionerne og antydede at forslaget nærmest var populistisk og for flyvsk,

Det var i denne sag lidt svært at se en konkret vilje hos SF til at forbedre forholdene i daginstitutionerne i Slagelse, - også bare en lille smule her og nu, medens vi venter på beslutningerne i den kommende finanslov.

På gårsdagens (25. november) byrådsmøde havde Enhedslisten en initiativsag, hvor man forslog, at Slagelse Kommune, som mange andre kommuner i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening arbejder hen imod at gøre Slagelse til klima + kommune.

Et initiativ som 71 andre kommuner arbejder på, men som der absolut ikke faldt i god jord hos SF. Specielt Jørgen Grüner brugte sin taletid til, i stedet for at kommentere forslaget, at nedgøre sin byrådskollega og bad forslagsstilleren Thomas Clausen om ’at blive voksen’, og ikke fremsætte det pågældende forslag.

Det skal måske i forbindelse med klimakommuneforslaget nævnes, at Enhedslisten på byrådsmødet den 26. november 2018, altså for et år siden fremsatte et lignende forslag om at Slagelse Kommune skulle være klimakommune.

Det blev på daværende byrådsmødet besluttet, at forslaget skulle behandles i Miljø-, Plan- og Landdistriksudvalget, hvor Jørgen Grüner er formand.

Der er her et år efter tilsyneladende ikke sket fremskridt i sagen. En gennemgang af udvalgets dagsordner for det seneste år viser, at punktet endnu ikke har været behandlet.

Med baggrund i disse to eksempler kan man komme i tvivl om SF’s vilje til det røde og det grønne lokalt når det gælder helt konkrete sager.

Er SF lokalt rødt eller grønt, - eller mon bare opportunistisk?

Et stort skridt fremad

Flere borgere får tildelt førtidspension. Det er et socialpolitisk fremskridt, ikke mindst fordi mange af borgerne har været igennem meget langvarige og unødvendigt langvarige forløb på kontanthjælp og i ressourceforløb.

I Slagelse kommune ser tallene således ud for tilgang til førtidspensioner:

2016: 144

2017: 242

2018: 214

2019: 283

Kilde: jobindsats.dk.

I 2016 blev der indgået et budgetforlig mellem Venstre, DF, Liberal Alliance, SF og Enhedslisten om øget tilgang til førtidspension fra 2017. Dengang var det en udbredt opfattelse, at der ville blive tale om kort oprydning i ophobede sager, men det har vist sig, at det forholder sig anderledes. Der er tale om et stort efterslæb i Slagelse kommune i forhold til de kommuner, som Slagelse normalt sammenlignes med. Der er tale om et efterslæb på over 700 personer i tiårsperioden fra 2009 til 2018.

Der var fokus på social- og beskæftigelsesområdet under budgetforhandlingerne i 2019. I budgetaftalen for 2020 mellem Socialdemokratiet, SF, Liberal Alliance og Enhedslisten endte det heldigvis med fortsat fokus på tildelingen af førtidspensioner, ikke bare som en hensigtserklæring, men også med tilførsel af penge til området. I Enhedslisten glæder vi os over de tre andre partiers imødekommenhed på dette punkt.

 

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Socialt tyveri

Debat

SLAGELSE: Artiklen i fredags om SAB og frasalg af boligafdelingen Schackenborgvænge i Slagelse til private investorer kalder på en reaktion. SAB udviser en ualmindelig stor »rettidig omhu« for at opfylde ghettoplanen ved at sælge hele 10 år, før fristen udløber. Hvorfor dog?

Har SAB ikke tænkt på, at en ny regering, eller dens parlamentariske grundlag, kunne have et andet syn på ghettoloven?

Socialdemokraterne vil kun en smule integration og tror fejlagtigt, at det kan opnås ved at rive gode boliger ned eller privatisere dem - ren Liberal Alliance-politik. Og hvad vil SF? Og de Radikale?

Vi i Enhedslisten vil bevare gode boliger og bevare dem på fællesskabets hænder. Integration bedres ikke af symbolpolitik som ghettoloven. Det koster dyrt at føre ghettoloven ud i livet, og en del af pengene stjæles direkte fra Landsbyggefonden og dermed lejerne, som bliver de store tabere i det her symbolpolitiske spil. Disse penge kunne i stedet bruges på de ungdoms- og ældreboliger, som SAB taler så varmt for.

Desuden mener adskillige forskere, at begreber som »ghettoer« og »parallelsamfund« er politikerskabte størrelser, som ikke giver nogen mening. Problemer i sociale boligbyggerier udspringer altid af de aktuelle, sociale forhold, og dem ændrer man ikke på ved at rive gode boliger ned eller sælge dem fra til private. Og er de grundlæggende etnisk diskriminerende kriterier i »ghettoloven« overhovedet forenelige med dansk ret? Det burde boligselskaberne sammen afprøve ved en retsinstans, inden de begynder at føre lovgivningen ud i livet.

Læge Bodil Steenberger

Bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Slagelse

Slagelse hænger i klimabremsen

Debat

SLAGELSE: 70 procent reduktion i 2030 er målet for regeringsforhandlingerne i øjeblikket.

Det er resten af denne byrådsperiode plus to byrådsperioder mere…..

Enhedslistens forudsætning for at stemme på John Dyrby var, at der blev gjort noget ved den grønne omstilling, og der blev nedsat et udvalg til at fremme dette. Nu er der næsten gået to år siden kommunalvalget, og udvalget er IKKE kommet i gang med arbejdet. De har holdt et stiftende møde.

Med det tempo kommer Slagelse overhovedet ikke i mål i 2030.

Slagelse er IKKE blevet KlimaPlus kommune (kampagne fra Dansk Naturfredningsforening).

Danmarks Naturfredningsforening og Praktisk Økologi står bag initiativet »Giftfri have«. Ålborg, Furesø, Albetslund, Vordingborg og Høje-Tåstrup er tilmeldt.

Albertslund har IKKE brugt sprøjtegift siden 1998….

Der er ikke lavet nævneværdige grønne tiltag i denne byrådsperiode, selv om der er et såkaldt grønt flertal. Der bør være mindst et grønt tiltag på hvert eneste byrådsmøde, hvis målet skal nås i 2030.

Enhedslisten fik vedtaget 14 solcelleprojekter på kommunens tage i sidste byrådsperiode. Det har nu taget mere end fire år at få gennemført.

Engang blev der udarbejdet et grønt regnskab for kommunen, som blev nedprioriteret af blå blok i sidste byrådsperiode.

Engang havde kommunen en masse biler på el.

Roskilde har nu busser på el.

Det er på tide at komme i gang, som de unge demonstranter kræver.

SK-Forsyning er endelig kommet i gang med solvarme, men også her er der plads til forbedring.

Kommunen køber sort strøm af SK-Forsyning. Det bør ændres.

Bent Carlsen

Højen 26, Korsør

Tidigere formand Blik & Rør,

Slagelse Afd.

Medlem af Enhedslisten