Om at investere i uddannelse

Om at investere

 

- i uddannelse.

 

I forbindelse med sagen om Slagelse Kommunes brug af skattekroner på erhvervsstøtte til University College Sjælland udtaler borgmester Stén Knuth, at der er tale om en investering, og at investeringer koster.

Investeringen skal iflg. borgmesteren medvirke til, at studerende udefra i fremtiden vil slå sig ned i Slagelse og dermed styrke erhvervslivet.

At et nuværende flertal i byrådet har forgyldt erhvervslivet de seneste 3½ år er ingen hemmelighed, men ser man derimod kommunalt lidt indad, er der nogle investeringer, der måske var mere tiltrængte!

Ifølge Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik ligger afgangskaraktererne for de bundne prøvefag for 9. kl. for Slagelses vedkommende under landsgennemsnittet endda med en større afstand ved prøverne 2015/16.

 

karakterer

Sammenholder man disse fakta med de seneste karakteradgangsbegrænsninger, der er kommet på de unges erhvervsuddannelser, står vi i Slagelse med en alvorlig udfordring, der virkelig kræver en investering, hvis vi vil have vores unge videre i uddannelsessystemet.

Her drejer det sig ikke bare om at holde undervisningsbudgettet på niveau med landsgennemsnittet, men virkelig at investere, hvis man vil fremad!

Den manglende investering på børne- og ungeområdet betyder ud over de personlige omkostninger også en forøget belastning af de kommunale omkostninger på de sociale budgetter, et problem man nu i årevis har kunnet konstatere ved de stigende budgetoverskridelser på området.

I stedet for at smide millioner ud med en tvivlsom forventning om, at studerende vil komme tilrejsende og slå sig ned i Slagelse, bør man først og fremmest gennem en øget investering sørge for, at vores egne unge får mulighed for at få en god opvækst og en videregående uddannelse.

 

"Hvis du tror uddannelse er dyrt, - så prøv uvidenhed"

Budgetaftalen 2020 set fra Enhedslistens side

Slagelse: For Enhedslisten er det vigtigt at kunne videreføre de positive elementer fra budgetaftalen for 2020, som blev indgået med Socialdemokratiet, SF og Liberal Alliance med et flertal på 16 af byrådets 31 medlemmer.

De vigtigste positive elementer er: småjobs til unge arbejdsløse, førtidspension til flere og bedre normering i daginstitutionerne. Det er social- og beskæftigelsespolitik, der virker.

Vi glæder os naturligvis også over, at der er afsat penge til en forundersøgelse af etablering af solcelleanlæg i samarbejde med SK Forsyning. Så bliver klimapolitikken og budgetaftalen for indeværende år lidt mere konkret. Og der er virkelig brug for mange flere konkrete initiativer på klimaområdet.

Nogle af de forslag, som Enhedslisten har stillet i dette års budgetforhandlinger, er også kommet med i aftalen: opgradering af Omøfærgen, handicapvenlig badebro ved Kongsmark Strand, udbygning af fodboldklubben B73’s klubhus og mere end en nattevagt ved hvert plejecenter. Det er forslag, som også var at finde i andre partiers budgetønsker, så det viser bare, at byrådet selvfølgelig kan samarbejde om konkrete tiltag på tværs af de forskellige politiske opfattelser, hvis man vil.

Viljen til overordnet at samarbejde er dog ikke større end som så, eftersom SF ikke vil være med i budgetaftalen, og Venstre har været ude med kritik af forløbet af forhandlingerne. Begge partier kommer med hård kritik af social- og beskæftigelsesområdet uden dog undervejs at være kommet med konkrete forslag, som kan give flere jobs eller sikre folk bedre sociale forhold.

Enhedslisten havde stillet forslag om at etablere småjobs til folk i boligkvarterer med høj ledighed. Det blev ikke til noget i forbindelse med første behandling af budgettet. Måske kan der findes en løsning alligevel ved andenbehandlingen af budgettet. Det skylder vi de mange arbejdsløse, som er kommet til som følge af sundhedskrisen og den økonomiske krise.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem

Enhedslisten

Penge til børnefamilierne, - eller hvad?

Byrådet vedtog i enighed den 27. april, at børnefamilierne skulle kompenseres 100 procent for manglende service i daginstitutionerne og øvrige dagtilbud i genåbningsperioden fra april til maj, det vil sige fuld tilbagebetaling. Den beslutning var Enhedslisten en del af og meget tilfreds med. Efterfølgende har byrådets børne- og ungeudvalg truffet en fedtet beslutning om, at det kun er en lille gruppe forældre, der skal have penge tilbage.

De fire partier i udvalget - S, V, DF og SF - har fedtet med pengene, så i hundredvis af børnefamilier bliver snydt for tilbagebetaling for den periode, hvor der ikke har været plads til alle børn.

Udvalgsformanden fra SF forklarede baggrunden for den manglende tilbagebetaling med, at man også skulle holde hånden under økonomien i daginstitutionerne, men udvalget har med sin beslutning ikke tilført en eneste krone til daginstitutionerne. Derudover vil tilbagebetalingen til forældrene ikke påvirke daginstitutionernes økonomi, eftersom pengene tages fra kommunens kasse i første omgang med efterfølgende kompensation fra staten i et eller andet omfang.

Med den beskedne tilbagebetaling rammer Slagelse kommune sig selv og de øvrige 97 kommuner inden de kommende forhandlinger mellem kommunerne og regeringen om størrelsen af kompensationen fra staten. Nu kommer der lokalt til at mangle cirka fire millioner kroner, som kunne have givet efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser. Det er uheldigt for lokalsamfundet i en meget alvorlig økonomisk situation.

 

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Hjælp til Slagelsevirksomheder

Slagelse kommune fremrykker sine betalinger til virksomhederne for leverede varer og tjenesteydelser, ikke mindst af hensyn til små, lokale virksomheder og selvstændige samt deres ansatte.

De ledende kræfter i Venstres byrådsgruppe har i et indlæg i Sjællandske takket en masse mennesker for at holde Danmark og kommunerne oven vande i disse virustider, inklusive tak til statsministeren og egen partiformand. Det skal der også være plads til, men der var ingen tak til Slagelses borgmester. Måske var det en forglemmelse. Borgmesteren gør ellers en stor indsats for at holde Slagelse kommune oven visse vande.

I forbindelse med forberedelsen af byrådets økonomiudvalgsmøde mandag den 16. marts foreslog jeg på vegne af Enhedslisten borgmesteren, at kommunen skulle fremrykke sine betalinger til virksomhederne for leverede varer og tjenesteydelser, ikke mindst af hensyn til små, lokale virksomheder og selvstændige.

Det er måske en selvfølge, men i andre kommuner er man lidt langsom med at komme i gang. Svaret fra borgmesteren var, at det var sat i værk i Slagelse, og at jeg på daværende tidspunkt var den eneste, der havde foreslået det. Lidt spøjs oplevelse.

Af en orientering fra kommunale embedsmænd fremgik det efterfølgende, at der var fremrykket udbetalinger for 14 millioner kroner, samt at der ville blive fremskyndet bogføring af regninger for 80 millioner kroner. Det kan måske hjælpe lidt rundt omkring.

Jobcentret er også stærkt opsat på at hjælpe virksomheder med information om Folketingets forskellige tiltag på arbejdsmarkedet, inklusive oplysning om de øgede muligheder for arbejdsfordeling samt sikring af lærlinges uddannelse med videre.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget