Enhedslistens ja til budget for 2016 for Slagelse Kommune

 

Vi gik til forhandling uden de store forhåbninger på trods af borgmesterens udtalelser om “en ny kurs”.

Med et blåt flertal var vores indstilling at afværge en social katastrofe for byens borgere og kommunens ansatte efter det totale blå overforbrug sidste år.

Vores prioritering var

 • ingen sociale nedskæringer på ældreområdet og fastholdelse af ældremilliarden til de ældre

 • ingen nedskæringer på børneområdet, da den eneste vej ud af moradset er, at alle bliver hjulpet på vej til et værdigt voksenliv

 • ingen nedskæringer på kontanthjælpsområdet

 • en reduktion af prestigeprojekter i modsætning til sidste års projekter

Vi er nu i en situation, hvor vi trods alt har besluttet at indgå budgetforlig, som ikke er godt, men heller ikke helt skidt.

Der er lagt op til massive besparelser/nedskæringer i millionklassen, men vi vurderer, at det ville være gået værre, hvis vi havde forladt forhandlingerne og overladt det til de borgerlige partier at indgå forlig

Vi har deltaget i forhandlingerne i en kollektiv proces.

Jørn Melchior Nielsen deltog i de egentlige forhandlinger om økonomiske prioriteringer, mens Thomas Clausen deltog i forhandlingerne om budgetaftalens tekst og indhold.

Vi har fået fastholdt vore prioriteringer og desuden fået:

 • afværget kemisk ukrudtsbekæmpelse

 • en halvering af planlagt besparelse på færger

 • ingen yderligere udlicitering af rengøring

 • ingen udlicitering af entreprenørservice

 • afværget ny skolestrukturdebat

 • afbalancering af skolepolitikken og politikken over for børn, unge og familier, så kommunen og dens skoler ikke kun skælder ud på forældrene, men også stiller krav til sig selv om at være parat til at modtage forældrenes børn

 • flytning af Slagelse Erhvervscenter til posthuset i Slagelse, så Willemoesvej 2c kan sælges for 6 millioner kroner

 • fjernet nyttejobs i budgetaftalens tekst om arbejdsmarkedspolitik

 • indførelse af en ordning med landsbypedeller som led i landdistriktspolitikken

 • afværget foreslåede (LA) skattelettelser kun til grundejere ved yderligere nedsættelse af grundskylden

 • afværget foreslåede (S) skatteforhøjelser for alle på 0,25 %

Der er er godt 20 millioner kroner i overskud på budgettet i 2016, hvor vi havde forventet en aftale om nye tiltag.

Men der er ikke lavet nogen aftale om nye tiltag.

Derfor vil vi i den kommende tid, når budgetaftalen skal udmøntes i praksis, komme med konstruktive grønne og røde forslag, da vi må sige, at skuden ikke er vendt, men kun ligger under svaj i stormvejr.

Jørn Melchior Nielsen

Thomas Clausen

Byrådsmedlemmer for Enhedslisten

7.9.2015

Klimakost kan gøre en forskel

Slagelse kommune: Byrådet vedtog på byrådsmødet 26. oktober sidste år at koble sig på KlimaPlus ordningen, som Danmarks Naturfredningsforening står for. Det var blot tredje gang, Enhedslisten stillede forslaget i den nuværende byrådsgruppe, men man siger jo også, at tredje gang er lykkens gang.

Slagelse var klimakommune fra 2009 til 2015, men droppede ud under det tidligere byråd. På trods af at det faktisk gik over al forventning med at efterleve kravene!

Jeg vil gerne slå et slag for, at Slagelse begynder at arbejde med økologisk klimakost. Selvfølgelig går vi efter guldet hos alle vores madleverandører, institutioner og kantiner (det økologiske guldmærke = 90-100% økologi), men vi kan samtidig arbejde for, at kostens sammensætning bliver mere klimavenlig. Og et andet og meget vigtigt aftryk vil der med denne proces også vise sig: Sundhedsfordelene.

Alt harmonerer så fint med de nye kostråd fra Fødevarestyrelsen, som lige er udkommet i januar.

En klimavenlig kost er en kost, der gennem produktionen belaster klimaet mindst muligt. Og plantekost bidrager som udgangspunkt positivt til CO 2-reduktionen via fotosyntesen, mens der ved kødproduktion (dyrets udånding gennem dets levetid) udledes CO 2 til atmosfæren.

Klimakost er altså en kost med mindre kød og mere grønt. Så enkelt kan det siges.

Dette betyder ikke, at vi alle skal blive veganere, men hvis vi ser på, hvordan kosten er sammensat, og begynder at regne lidt på det, er danskerne langt fra en klimavenlig OG ernæringsrigtig kost. Samtidig kan mange af vores livsstilssygdomme forebygges, ja ofte ligefrem kunne helbredes gennem en mere grøn og fornuftig sammensat kost. Og det er her, vi i Slagelse Kommune kunne gøre den helt store forskel, hvis vi ville.

Klima og sundhed spiller godt sammen, og det skal vi udnytte. Der er således flere fordele ved at se på klimakost og dets muligheder. Alle argumenter peger i den retning lige nu. Og med vores nye ordfører Mai Villadsen i spidsen for Enhedslisten, vil vi have alle forudsætninger for at kunne slå et slag for det på Borgen på samme tid, er jeg sikker på.

 

Helene Gerup, Enhedslisten i Slagelse

Omø Havnevej 43

Omø

Et markant socialt fremskridt

Flere mennesker i Slagelse Kommune får tilkendt førtidspension. 426 i 2020 mod 276 i 2019, 213 i 2018 og 234 i 2017. Enhedslisten fik afsat penge til flere førtidspensioner på budgettet for 2020, da borgmesteren manglede et mandat i at få en budgetaftale i hus. Pengene er fastholdt i budgetaftalen for 2021, og på det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget var der enighed blandt partierne om at rose kommunens medarbejdere for at »få afklaret borgerne til førtidspension«.

Hvad der før var besværligt, er nu blevet nemmere for de mange mennesker, der er ramt af sygdom, fysisk eller psykisk eller måske begge dele.

De får nu afklaret deres sag efter måske mange års sagsbehandling.

Det er et markant socialt fremskridt, som giver folk mere ro om deres sociale situation og bedre økonomiske forhold.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

Guide, pressionsmiddel eller skjult partistøtte?

Så kom den årlige selvbestaltede karakterbog for kommunerne udgivet af Dansk Industri.

Rapporten angiver en placering for, hvor tilfreds de lokale virksomheder er med deres kommune på forskellige områder, som DI har valgt.

Slagelse er her placeret som nr. 81 ud af 93 kommuner, og alt efter, hvor man er placeret bliver disse placeringer politisk brugt til at rose eller ridse de lokale politikere.

I Slagelse kom der for 3 år siden et politisk systemskifte fra ’blå’ til ’rød’, og i denne periode er Slagelses placering iflg. DI af en eller anden grund dalet betragteligt. Men der er tilsyneladende ikke sket nogen ændringer i servicering af de lokale virksomheder?

Hvordan kan Slagelse så styrtdykke i den grad på 3 år?

Nogle vil måske påstå, at det skyldes, at der er kommet en socialdemokratisk borgmester i stedet for en fra Venstre, og det kan jo være et godt borgerligt indspark i den kommende kommunalvalgkamp.

Kigger man på de øvrige Sjællandske kommuner kan det ses, at de 4 bedst placerede kommuner er repræsenteret af ’blå’ borgmestre, medens de 4 lavest placerede er bestyret af ’røde’ borgmestre.

Der kunne derfor let drages den konklusion, at de ’blå’ er mere vellidt af virksomhederne, i forhold til de ’røde’.

En anden konklusion kunne være den, at ud over at give partistøtte i form af millioner til de fleste borgerlige partier, har Dansk Industri også her en mulighed for at give en skjult (gratis) partistøtte oveni millionerne. Husk, at det er en selvbestaltet undersøgelse som DI suverænt bestemmer udformningen og indholdet af.

Slagelse kommune etablerede i 2015 Slagelse Erhvervscenter a/s, hvis opgave bl.a. er at skabe en positiv kontakt til kommunens virksomheder.

Slagelse har årligt omkring 8 til 10 mil. kr. til køb af serviceydelser hos centret.

Man kunne måske bruge resultaterne i DI’s tilfredshedsundersøgelse til at konstatere, at Slagelses skatteyderkroner til SEC måske kunne være brugt bedre.

Indtil nu, har Slagelse betalt mellem 45 til 50 mil. kr. for SEC’s service, og 2021 og 2022 koster det yderligere godt 16 mil. kr.

Til orientering kan det nævnes, at Sorø, som er den bedst placerede kommune på Sjælland ikke har et erhvervscenter.

Et argument med, at hvis vi ikke havde Slagelse Erhvervscenter a/s ville det gå meget værre, duer vist ikke helt her.

Johnny Gregersen

Konge-Åsen 19

4230 Skælskør