Pressemeddelelse SF

Pressemeddelelse:

2. februar 2017

Helle Blak og Jørgen Grüner: Slagelse Kommune er ved at udvikle sig til en administrativ kolos

I Slagelse Kommune er antallet af offentlige ansatte side fra 2010-2016 faldet med 627 fuldtidsstillinger. Det er sket i en periode hvor antallet af borgere er steget med 665 personer, så vi i 2016 var 78.140 borgere i Slagelse Kommune.

Det er især på skole og dagtilbudsområdet, at man har måttet bære nedskæringerne. Her er antallet af lærere og pædagogisk personale reduceret med ca. 24%. I samme periode er antallet af akademikere forøget med 62%. Denne udvikling i kommunens personalesammensætning kan på ingen måder undskyldes med fald i børnetal eller andre objektive begrundelser. Det skyldes en vedvarende centralisering.

Helle Blak, spidskandidat for SF i Slagelse Kommune mener, at Slagelse Kommune er ved at udvikle sig til en administrativ kolos. ”Centralisering synes at være svaret på alle problemer i Slagelse Kommune” siger Helle Blak. ”Så mens lærere og pædagoger kæmper for at levere gode resultater på dagtilbuds og skoleområdet, dynges de til af koncepter, kvalitetsrapporter og andre centralt formulerede effekt og resultatmålinger, der kan dokumentere at administrationen har satset på de rigtige løsninger” – ”Det er en helt skæv udvikling”, mener Helle Blak.

Vi har i SF undersøgt kommunens personalesammensætning. Jørgen Grüner, der ligeledes er kandidat for SF Slagelse, har via Kommunernes og Regionernes Løndatakontor og Danmarks Statistik set nærmere på personalesammensætningen i Slagelse Kommune.

Udviklingen i personalesammensætningen i Slagelse Kommune, viser at vi bruger de sparsomme offentlige midler forkert”, mener Jørgen Grüner. ”I SF tror vi på, at vi skal lade de fagprofessionelle være med til at udvikle kommunens mange tilbud”. ”Vi skal have tilliden tilbage til vores institutionsledere”. ”De smarte indkøbsordninger og centrale administrationsløsninger er ikke svaret på udviklingen af den offentlige velfærd. Det medfører kun dobbeltarbejde og unødvendige dyre indkøb”.

I SF glæder vi os til, at det nu bliver synligt, at Slagelse Kommune i stedet for offentlig velfærd bruger skatteydernes kroner på administration og unødvendige rapporter”.

De kommende år skal vi have vendt udvikling. Vi skal igen have fokus på de borgernære velfærdsydelser”, siger Helle Blak og Jørgen Grüner, der ser frem til byrådets videre behandling af personalesammensætningen i Slagelse Kommune.

 

For uddybende kommentarer kontakt:

Helle Blak                        Jørgen Grüner

20 87 53 83                     23 92 47 76

 

 

 

laereakad

 

ansatbefo

 

sosu

Klimakost kan gøre en forskel

Slagelse kommune: Byrådet vedtog på byrådsmødet 26. oktober sidste år at koble sig på KlimaPlus ordningen, som Danmarks Naturfredningsforening står for. Det var blot tredje gang, Enhedslisten stillede forslaget i den nuværende byrådsgruppe, men man siger jo også, at tredje gang er lykkens gang.

Slagelse var klimakommune fra 2009 til 2015, men droppede ud under det tidligere byråd. På trods af at det faktisk gik over al forventning med at efterleve kravene!

Jeg vil gerne slå et slag for, at Slagelse begynder at arbejde med økologisk klimakost. Selvfølgelig går vi efter guldet hos alle vores madleverandører, institutioner og kantiner (det økologiske guldmærke = 90-100% økologi), men vi kan samtidig arbejde for, at kostens sammensætning bliver mere klimavenlig. Og et andet og meget vigtigt aftryk vil der med denne proces også vise sig: Sundhedsfordelene.

Alt harmonerer så fint med de nye kostråd fra Fødevarestyrelsen, som lige er udkommet i januar.

En klimavenlig kost er en kost, der gennem produktionen belaster klimaet mindst muligt. Og plantekost bidrager som udgangspunkt positivt til CO 2-reduktionen via fotosyntesen, mens der ved kødproduktion (dyrets udånding gennem dets levetid) udledes CO 2 til atmosfæren.

Klimakost er altså en kost med mindre kød og mere grønt. Så enkelt kan det siges.

Dette betyder ikke, at vi alle skal blive veganere, men hvis vi ser på, hvordan kosten er sammensat, og begynder at regne lidt på det, er danskerne langt fra en klimavenlig OG ernæringsrigtig kost. Samtidig kan mange af vores livsstilssygdomme forebygges, ja ofte ligefrem kunne helbredes gennem en mere grøn og fornuftig sammensat kost. Og det er her, vi i Slagelse Kommune kunne gøre den helt store forskel, hvis vi ville.

Klima og sundhed spiller godt sammen, og det skal vi udnytte. Der er således flere fordele ved at se på klimakost og dets muligheder. Alle argumenter peger i den retning lige nu. Og med vores nye ordfører Mai Villadsen i spidsen for Enhedslisten, vil vi have alle forudsætninger for at kunne slå et slag for det på Borgen på samme tid, er jeg sikker på.

 

Helene Gerup, Enhedslisten i Slagelse

Omø Havnevej 43

Omø

Et markant socialt fremskridt

Flere mennesker i Slagelse Kommune får tilkendt førtidspension. 426 i 2020 mod 276 i 2019, 213 i 2018 og 234 i 2017. Enhedslisten fik afsat penge til flere førtidspensioner på budgettet for 2020, da borgmesteren manglede et mandat i at få en budgetaftale i hus. Pengene er fastholdt i budgetaftalen for 2021, og på det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget var der enighed blandt partierne om at rose kommunens medarbejdere for at »få afklaret borgerne til førtidspension«.

Hvad der før var besværligt, er nu blevet nemmere for de mange mennesker, der er ramt af sygdom, fysisk eller psykisk eller måske begge dele.

De får nu afklaret deres sag efter måske mange års sagsbehandling.

Det er et markant socialt fremskridt, som giver folk mere ro om deres sociale situation og bedre økonomiske forhold.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

Guide, pressionsmiddel eller skjult partistøtte?

Så kom den årlige selvbestaltede karakterbog for kommunerne udgivet af Dansk Industri.

Rapporten angiver en placering for, hvor tilfreds de lokale virksomheder er med deres kommune på forskellige områder, som DI har valgt.

Slagelse er her placeret som nr. 81 ud af 93 kommuner, og alt efter, hvor man er placeret bliver disse placeringer politisk brugt til at rose eller ridse de lokale politikere.

I Slagelse kom der for 3 år siden et politisk systemskifte fra ’blå’ til ’rød’, og i denne periode er Slagelses placering iflg. DI af en eller anden grund dalet betragteligt. Men der er tilsyneladende ikke sket nogen ændringer i servicering af de lokale virksomheder?

Hvordan kan Slagelse så styrtdykke i den grad på 3 år?

Nogle vil måske påstå, at det skyldes, at der er kommet en socialdemokratisk borgmester i stedet for en fra Venstre, og det kan jo være et godt borgerligt indspark i den kommende kommunalvalgkamp.

Kigger man på de øvrige Sjællandske kommuner kan det ses, at de 4 bedst placerede kommuner er repræsenteret af ’blå’ borgmestre, medens de 4 lavest placerede er bestyret af ’røde’ borgmestre.

Der kunne derfor let drages den konklusion, at de ’blå’ er mere vellidt af virksomhederne, i forhold til de ’røde’.

En anden konklusion kunne være den, at ud over at give partistøtte i form af millioner til de fleste borgerlige partier, har Dansk Industri også her en mulighed for at give en skjult (gratis) partistøtte oveni millionerne. Husk, at det er en selvbestaltet undersøgelse som DI suverænt bestemmer udformningen og indholdet af.

Slagelse kommune etablerede i 2015 Slagelse Erhvervscenter a/s, hvis opgave bl.a. er at skabe en positiv kontakt til kommunens virksomheder.

Slagelse har årligt omkring 8 til 10 mil. kr. til køb af serviceydelser hos centret.

Man kunne måske bruge resultaterne i DI’s tilfredshedsundersøgelse til at konstatere, at Slagelses skatteyderkroner til SEC måske kunne være brugt bedre.

Indtil nu, har Slagelse betalt mellem 45 til 50 mil. kr. for SEC’s service, og 2021 og 2022 koster det yderligere godt 16 mil. kr.

Til orientering kan det nævnes, at Sorø, som er den bedst placerede kommune på Sjælland ikke har et erhvervscenter.

Et argument med, at hvis vi ikke havde Slagelse Erhvervscenter a/s ville det gå meget værre, duer vist ikke helt her.

Johnny Gregersen

Konge-Åsen 19

4230 Skælskør