Åbent brev til politikerne i Slagelse Byråd

Kædeansvar er nødvendigt værn imod social dumping.

LO Midtsjælland har med glæde noteret, at Slagelse kommune allerede i 2011 begyndte, at sikre egne udbud imod social dumping.

Lige så vigtigt er det, at Slagelse kommune løbende følger op og moderniserer sin udbudspolitik når det er nødvendigt.

For det må aldrig ende sådan, at kommunen bruger skattekroner på kommunale udbud herunder byggeri, hvor useriøse leverandører på samme tid leverer dårligt arbejde og snyder sine ansatte.

Det er derfor glædeligt, at byrådet nu er i gang med, at modernisere sin indkøbs og udbudspolitik.

Endnu mere glædeligt er det at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne sammen, i kommunens Økonomiudvalg har besluttet, at Slagelse kommune skal arbejde videre med kædeansvar i kommunale udbud.

Men hvorfor er kædeansvar nu så vigtigt? Det er det fordi, det ikke kun er seriøse leverandører der vinder udbud - det er der også andre der gør!

Så når en leverandør vinder udbud med forpligtelse til, at overholde almindelige krav og regler imod social dumping, og efterfølgende udbyder opgaven til en underleverandør, så kan det ende med at mindre seriøse underleverandører ikke overholder krav og regler.

Netop her bliver kædeansvar afgørende for, at kunne bekæmpe social dumping. For det er kædeansvaret der sikrer, at en hovedleverandør står inde for arbejdsforholdene hos de underleverandører som pågældende hyrer til, at udføre opgaver i sit navn. Så hvis der ikke fremover er kædeansvar i offentlige udbud, kan underleverandører hente hvem som helst ind til arbejdsopgaven. Sådanne tilstande forefindes desværre allerede nogle steder i landet.

En moderne kommunal udbudspolitik må derfor nødvendigvis indeholde bestemmelser om kædeansvar.

Men vil et kædeansvar også ramme alle de dygtige underleverandører, der altid har overholdt krav og regler? Nej!! For bestemmelser om kædeansvar har ingen betydning for firmaer der overholder krav og regler i ILO 94 konventionen om løn og arbejdsforhold.

LO Midtsjælland vil derfor opfordre samtlige byrådsmedlemmer i Slagelse til, at stemme for indførelse af et moderne juridisk holdbart kædeansvar i alle større udbud.

Samtidig vil LO Midtsjælland benytte lejligheden til, at takke Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, og Enhedslisten for det gode arbejde i Slagelse byråd, der indtil nu er udført imod social dumping.

Med venlig hilsen

Formand for

LO Midtsjælland

Anne Knudsen

Klimakost kan gøre en forskel

Slagelse kommune: Byrådet vedtog på byrådsmødet 26. oktober sidste år at koble sig på KlimaPlus ordningen, som Danmarks Naturfredningsforening står for. Det var blot tredje gang, Enhedslisten stillede forslaget i den nuværende byrådsgruppe, men man siger jo også, at tredje gang er lykkens gang.

Slagelse var klimakommune fra 2009 til 2015, men droppede ud under det tidligere byråd. På trods af at det faktisk gik over al forventning med at efterleve kravene!

Jeg vil gerne slå et slag for, at Slagelse begynder at arbejde med økologisk klimakost. Selvfølgelig går vi efter guldet hos alle vores madleverandører, institutioner og kantiner (det økologiske guldmærke = 90-100% økologi), men vi kan samtidig arbejde for, at kostens sammensætning bliver mere klimavenlig. Og et andet og meget vigtigt aftryk vil der med denne proces også vise sig: Sundhedsfordelene.

Alt harmonerer så fint med de nye kostråd fra Fødevarestyrelsen, som lige er udkommet i januar.

En klimavenlig kost er en kost, der gennem produktionen belaster klimaet mindst muligt. Og plantekost bidrager som udgangspunkt positivt til CO 2-reduktionen via fotosyntesen, mens der ved kødproduktion (dyrets udånding gennem dets levetid) udledes CO 2 til atmosfæren.

Klimakost er altså en kost med mindre kød og mere grønt. Så enkelt kan det siges.

Dette betyder ikke, at vi alle skal blive veganere, men hvis vi ser på, hvordan kosten er sammensat, og begynder at regne lidt på det, er danskerne langt fra en klimavenlig OG ernæringsrigtig kost. Samtidig kan mange af vores livsstilssygdomme forebygges, ja ofte ligefrem kunne helbredes gennem en mere grøn og fornuftig sammensat kost. Og det er her, vi i Slagelse Kommune kunne gøre den helt store forskel, hvis vi ville.

Klima og sundhed spiller godt sammen, og det skal vi udnytte. Der er således flere fordele ved at se på klimakost og dets muligheder. Alle argumenter peger i den retning lige nu. Og med vores nye ordfører Mai Villadsen i spidsen for Enhedslisten, vil vi have alle forudsætninger for at kunne slå et slag for det på Borgen på samme tid, er jeg sikker på.

 

Helene Gerup, Enhedslisten i Slagelse

Omø Havnevej 43

Omø

Et markant socialt fremskridt

Flere mennesker i Slagelse Kommune får tilkendt førtidspension. 426 i 2020 mod 276 i 2019, 213 i 2018 og 234 i 2017. Enhedslisten fik afsat penge til flere førtidspensioner på budgettet for 2020, da borgmesteren manglede et mandat i at få en budgetaftale i hus. Pengene er fastholdt i budgetaftalen for 2021, og på det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget var der enighed blandt partierne om at rose kommunens medarbejdere for at »få afklaret borgerne til førtidspension«.

Hvad der før var besværligt, er nu blevet nemmere for de mange mennesker, der er ramt af sygdom, fysisk eller psykisk eller måske begge dele.

De får nu afklaret deres sag efter måske mange års sagsbehandling.

Det er et markant socialt fremskridt, som giver folk mere ro om deres sociale situation og bedre økonomiske forhold.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

Guide, pressionsmiddel eller skjult partistøtte?

Så kom den årlige selvbestaltede karakterbog for kommunerne udgivet af Dansk Industri.

Rapporten angiver en placering for, hvor tilfreds de lokale virksomheder er med deres kommune på forskellige områder, som DI har valgt.

Slagelse er her placeret som nr. 81 ud af 93 kommuner, og alt efter, hvor man er placeret bliver disse placeringer politisk brugt til at rose eller ridse de lokale politikere.

I Slagelse kom der for 3 år siden et politisk systemskifte fra ’blå’ til ’rød’, og i denne periode er Slagelses placering iflg. DI af en eller anden grund dalet betragteligt. Men der er tilsyneladende ikke sket nogen ændringer i servicering af de lokale virksomheder?

Hvordan kan Slagelse så styrtdykke i den grad på 3 år?

Nogle vil måske påstå, at det skyldes, at der er kommet en socialdemokratisk borgmester i stedet for en fra Venstre, og det kan jo være et godt borgerligt indspark i den kommende kommunalvalgkamp.

Kigger man på de øvrige Sjællandske kommuner kan det ses, at de 4 bedst placerede kommuner er repræsenteret af ’blå’ borgmestre, medens de 4 lavest placerede er bestyret af ’røde’ borgmestre.

Der kunne derfor let drages den konklusion, at de ’blå’ er mere vellidt af virksomhederne, i forhold til de ’røde’.

En anden konklusion kunne være den, at ud over at give partistøtte i form af millioner til de fleste borgerlige partier, har Dansk Industri også her en mulighed for at give en skjult (gratis) partistøtte oveni millionerne. Husk, at det er en selvbestaltet undersøgelse som DI suverænt bestemmer udformningen og indholdet af.

Slagelse kommune etablerede i 2015 Slagelse Erhvervscenter a/s, hvis opgave bl.a. er at skabe en positiv kontakt til kommunens virksomheder.

Slagelse har årligt omkring 8 til 10 mil. kr. til køb af serviceydelser hos centret.

Man kunne måske bruge resultaterne i DI’s tilfredshedsundersøgelse til at konstatere, at Slagelses skatteyderkroner til SEC måske kunne være brugt bedre.

Indtil nu, har Slagelse betalt mellem 45 til 50 mil. kr. for SEC’s service, og 2021 og 2022 koster det yderligere godt 16 mil. kr.

Til orientering kan det nævnes, at Sorø, som er den bedst placerede kommune på Sjælland ikke har et erhvervscenter.

Et argument med, at hvis vi ikke havde Slagelse Erhvervscenter a/s ville det gå meget værre, duer vist ikke helt her.

Johnny Gregersen

Konge-Åsen 19

4230 Skælskør