Stén Knuth og virkeligheden

Færre indbyggere i Slagelse Kommune.

Sjællandske har i dagens udgave(25-03-14), en ”Forsidebasker”, og en stort opsat artikel på side 4, der omhandler det trælse fænomen, at den erhvervsaktive del af beboerne i kommunen flytter mod København, og andre større byer. Jeg er totalt enig, det er et stort problem. Det jeg dog falder over i denne artikel er, at Kommunens nye Borgmester, her knap tre måneder efter sin tiltræden, nu mener at det er et problem der nok ikke kan løses, da mange andre kommuner slås med et lignende problem.

Det var, så vidt jeg husker, ikke lige det der var udsagnet fra Borgerlig side inden Kommunalvalget, da var det ene og alene S og SF’s førte politiks skyld, det fremgik helt klart af mange udtalelser omkring emnet, bare læs ”Oraklet” Stig Fjord Nielsens mere eller mindre forståelige indlæg omkring dette emne, samt alt det den Borgerlige fløj ville gøre for at vende udviklingen(Jeg har bare endnu aldrig hørt om konkrete ting). Ligeledes har Sjællandske også behændigt undladt at påpege det fakta, at det er et problem for mange kommuner, når emnet var oppe at vende i avisen, det sker først nu, som et forsvar for de nye magthavere.

Stèn Knuth har nu, hvor virkeligheden melder sig opdaget, at tingene måske ikke er helt så lette at gå til, som det ser ud fra sidelinjen, og det gælder tilsyneladende en hel del andre ting også. I det hele taget er der faktisk intet sket i de første tre måneder, andet end der er trukket sager tilbage fra Byrådets dagsorden, og man mere eller mindre har afskaffet den demokratiske proces, med Willum og Troels Christensens ”Familie Byråd”.

Til Stèn Knuths undskyldning skal dog siges, at manden har travlt, det er et stort job at være Borgmester, har han fundet ud af. Lis Tribler klarede det dog uden problemer, og uden at skulle ud i Sjællandske i et kæmpe artikel, for at fortælle om det store arbejdspres en Borgmester lider under. Han har dog ikke mere travlt på Rådhuset, end han har tid til indvielser og snoreklip i en lind strøm, en ting den forrige Borgmester er blevet angrebet for flere gange i Sjællandske, selvom man burde vide, at det er noget man bliver inviteret til/bedt om af foreningerne/virksomhederne, eller hvor det nu foregår, således også i Knuths tilfælde.

Nå, men Stèn Knuth vil gøre noget ved det, med forskellige tiltag, akkurat som det forrige styre, det er bare ikke særligt nemt, hvilket Stèn Knuth tilsyneladende først nu har fundet ud af, men bedre sent end aldrig. Jeg og mange andre håber det lykkes, men tvivler stærkt.

Mvh

Mogens E. Knudsen

side01

Klimakost kan gøre en forskel

Slagelse kommune: Byrådet vedtog på byrådsmødet 26. oktober sidste år at koble sig på KlimaPlus ordningen, som Danmarks Naturfredningsforening står for. Det var blot tredje gang, Enhedslisten stillede forslaget i den nuværende byrådsgruppe, men man siger jo også, at tredje gang er lykkens gang.

Slagelse var klimakommune fra 2009 til 2015, men droppede ud under det tidligere byråd. På trods af at det faktisk gik over al forventning med at efterleve kravene!

Jeg vil gerne slå et slag for, at Slagelse begynder at arbejde med økologisk klimakost. Selvfølgelig går vi efter guldet hos alle vores madleverandører, institutioner og kantiner (det økologiske guldmærke = 90-100% økologi), men vi kan samtidig arbejde for, at kostens sammensætning bliver mere klimavenlig. Og et andet og meget vigtigt aftryk vil der med denne proces også vise sig: Sundhedsfordelene.

Alt harmonerer så fint med de nye kostråd fra Fødevarestyrelsen, som lige er udkommet i januar.

En klimavenlig kost er en kost, der gennem produktionen belaster klimaet mindst muligt. Og plantekost bidrager som udgangspunkt positivt til CO 2-reduktionen via fotosyntesen, mens der ved kødproduktion (dyrets udånding gennem dets levetid) udledes CO 2 til atmosfæren.

Klimakost er altså en kost med mindre kød og mere grønt. Så enkelt kan det siges.

Dette betyder ikke, at vi alle skal blive veganere, men hvis vi ser på, hvordan kosten er sammensat, og begynder at regne lidt på det, er danskerne langt fra en klimavenlig OG ernæringsrigtig kost. Samtidig kan mange af vores livsstilssygdomme forebygges, ja ofte ligefrem kunne helbredes gennem en mere grøn og fornuftig sammensat kost. Og det er her, vi i Slagelse Kommune kunne gøre den helt store forskel, hvis vi ville.

Klima og sundhed spiller godt sammen, og det skal vi udnytte. Der er således flere fordele ved at se på klimakost og dets muligheder. Alle argumenter peger i den retning lige nu. Og med vores nye ordfører Mai Villadsen i spidsen for Enhedslisten, vil vi have alle forudsætninger for at kunne slå et slag for det på Borgen på samme tid, er jeg sikker på.

 

Helene Gerup, Enhedslisten i Slagelse

Omø Havnevej 43

Omø

Et markant socialt fremskridt

Flere mennesker i Slagelse Kommune får tilkendt førtidspension. 426 i 2020 mod 276 i 2019, 213 i 2018 og 234 i 2017. Enhedslisten fik afsat penge til flere førtidspensioner på budgettet for 2020, da borgmesteren manglede et mandat i at få en budgetaftale i hus. Pengene er fastholdt i budgetaftalen for 2021, og på det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget var der enighed blandt partierne om at rose kommunens medarbejdere for at »få afklaret borgerne til førtidspension«.

Hvad der før var besværligt, er nu blevet nemmere for de mange mennesker, der er ramt af sygdom, fysisk eller psykisk eller måske begge dele.

De får nu afklaret deres sag efter måske mange års sagsbehandling.

Det er et markant socialt fremskridt, som giver folk mere ro om deres sociale situation og bedre økonomiske forhold.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

Guide, pressionsmiddel eller skjult partistøtte?

Så kom den årlige selvbestaltede karakterbog for kommunerne udgivet af Dansk Industri.

Rapporten angiver en placering for, hvor tilfreds de lokale virksomheder er med deres kommune på forskellige områder, som DI har valgt.

Slagelse er her placeret som nr. 81 ud af 93 kommuner, og alt efter, hvor man er placeret bliver disse placeringer politisk brugt til at rose eller ridse de lokale politikere.

I Slagelse kom der for 3 år siden et politisk systemskifte fra ’blå’ til ’rød’, og i denne periode er Slagelses placering iflg. DI af en eller anden grund dalet betragteligt. Men der er tilsyneladende ikke sket nogen ændringer i servicering af de lokale virksomheder?

Hvordan kan Slagelse så styrtdykke i den grad på 3 år?

Nogle vil måske påstå, at det skyldes, at der er kommet en socialdemokratisk borgmester i stedet for en fra Venstre, og det kan jo være et godt borgerligt indspark i den kommende kommunalvalgkamp.

Kigger man på de øvrige Sjællandske kommuner kan det ses, at de 4 bedst placerede kommuner er repræsenteret af ’blå’ borgmestre, medens de 4 lavest placerede er bestyret af ’røde’ borgmestre.

Der kunne derfor let drages den konklusion, at de ’blå’ er mere vellidt af virksomhederne, i forhold til de ’røde’.

En anden konklusion kunne være den, at ud over at give partistøtte i form af millioner til de fleste borgerlige partier, har Dansk Industri også her en mulighed for at give en skjult (gratis) partistøtte oveni millionerne. Husk, at det er en selvbestaltet undersøgelse som DI suverænt bestemmer udformningen og indholdet af.

Slagelse kommune etablerede i 2015 Slagelse Erhvervscenter a/s, hvis opgave bl.a. er at skabe en positiv kontakt til kommunens virksomheder.

Slagelse har årligt omkring 8 til 10 mil. kr. til køb af serviceydelser hos centret.

Man kunne måske bruge resultaterne i DI’s tilfredshedsundersøgelse til at konstatere, at Slagelses skatteyderkroner til SEC måske kunne være brugt bedre.

Indtil nu, har Slagelse betalt mellem 45 til 50 mil. kr. for SEC’s service, og 2021 og 2022 koster det yderligere godt 16 mil. kr.

Til orientering kan det nævnes, at Sorø, som er den bedst placerede kommune på Sjælland ikke har et erhvervscenter.

Et argument med, at hvis vi ikke havde Slagelse Erhvervscenter a/s ville det gå meget værre, duer vist ikke helt her.

Johnny Gregersen

Konge-Åsen 19

4230 Skælskør