Stakkels Villum

Stakkels Villum

Alle er efter ham, men blind høne finder også korn.
Enhedslisten politik er baseret på fakta, og her må man medgive at nogen kloakfakta er i Villums favør.
Hvis et lokalt rensningsanlæg lever op til samme krav som kommunens rensninsanlæg er der ikke belæg for at kræve det kloakeret, det vil blot øge forureningen fra den strøm der skal til for at pumpe 20 kilometer. Vi støtter ikke Socialdemokratiets og Venstres kloakmafia på dette punkt.
Men det er selvfølgelig en fed forretning for konsulenter og pumpefabrikanter

Men så stopper støtten også...
Vi lever nu i en globaliseret verden hvor alt hvad der foregår ude i verden er tilgængelig for danskere,
men globaliseringen vender også den anden vej, så alle ude i verden kan se, hvad der foregår i Danmark.
At man i DK stadig bruger gift i landbruget og grisene har MSRA, det er kun et spørgsmål om tid førend verden fravælger danske produkter...det skal jeg illustrere ved følgende..
Sumofus har 5 millioner medlemmer på nettet verden over,
1,5 millioner underskfrifter fik KFC, Taco bell og Pizza bell til at omlægge deres madolieindkøb til virksomheder der IKKE rydder jungle til palmeolie produktion.
Sumofus har også været efter Monsanto, som producerer Round up.
Bitch og Frisk i DR har påvist forøget kræftforekomster i de til Danmark producerende sojaområder I Brasilien
Sri Lanka har påvist at det giver akut nyresvigt, som sidebemærkning kan nævnes, at Roundup er det mest benyttede middel til selvmord i Sri Lanka. Det kommer ikke fra et marxistisk tidskrift men fra Danidas tidsskrift Udvikling.
En ting er for meget kvælstofudledning, det kan rettes op efter en årrække, en anden ting er pesticider og Roundup. Det er gift som ryger i grundvandet og kan ikke fjernes igen. Halvdelen af danske vandboringer er lukket af den grund.
Tiden er løbet fra de sure gamle mænd i dansk landbrug. Indstil jer på de nye tider med de stærke unge kvinder, som ikke vil have giftige fødevarer.
Flertallet I byrådet er medlem af en lutheransk kirke, som gjorde oprør mod, at man kunne betale sig fra forbrydelser.
Børnecancerfonden støttes af Rynkeby, som importerer tonsvis af appelsiner fra Spanien sprøjtet med pesticider. Nu kan man måle pesticidrester blod på danske børn. Så jeg forstår ikke at borgmesteren kan reklamere for dette firma.
Helt galt er det, for formanden for EPM-udvalget (Villum) stemmer for brugen af Roundup, der i sin forretning har ansat en direktør, der også er med i bestyrelsen for “Spis lokalt” som arbejder for lokale rene fødevarer.
Han ødelægger sin egen forretning på den måde, hvem vil handle hos ham ?
Jeg vil hermed opfordre direktøren til at lukke for det varme vand, indtil Villum er kommet på bedre tanker.

Roundup er en dødelig gift.
Får Venstre eller LA tilskud fra Monsanto, nå nej de har jo hemmelige regnskaber....

Venlig hilsen
Jørn Melchior Nielsen
Krabbevej 5
4200 Slagelse
Medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Klimakost kan gøre en forskel

Slagelse kommune: Byrådet vedtog på byrådsmødet 26. oktober sidste år at koble sig på KlimaPlus ordningen, som Danmarks Naturfredningsforening står for. Det var blot tredje gang, Enhedslisten stillede forslaget i den nuværende byrådsgruppe, men man siger jo også, at tredje gang er lykkens gang.

Slagelse var klimakommune fra 2009 til 2015, men droppede ud under det tidligere byråd. På trods af at det faktisk gik over al forventning med at efterleve kravene!

Jeg vil gerne slå et slag for, at Slagelse begynder at arbejde med økologisk klimakost. Selvfølgelig går vi efter guldet hos alle vores madleverandører, institutioner og kantiner (det økologiske guldmærke = 90-100% økologi), men vi kan samtidig arbejde for, at kostens sammensætning bliver mere klimavenlig. Og et andet og meget vigtigt aftryk vil der med denne proces også vise sig: Sundhedsfordelene.

Alt harmonerer så fint med de nye kostråd fra Fødevarestyrelsen, som lige er udkommet i januar.

En klimavenlig kost er en kost, der gennem produktionen belaster klimaet mindst muligt. Og plantekost bidrager som udgangspunkt positivt til CO 2-reduktionen via fotosyntesen, mens der ved kødproduktion (dyrets udånding gennem dets levetid) udledes CO 2 til atmosfæren.

Klimakost er altså en kost med mindre kød og mere grønt. Så enkelt kan det siges.

Dette betyder ikke, at vi alle skal blive veganere, men hvis vi ser på, hvordan kosten er sammensat, og begynder at regne lidt på det, er danskerne langt fra en klimavenlig OG ernæringsrigtig kost. Samtidig kan mange af vores livsstilssygdomme forebygges, ja ofte ligefrem kunne helbredes gennem en mere grøn og fornuftig sammensat kost. Og det er her, vi i Slagelse Kommune kunne gøre den helt store forskel, hvis vi ville.

Klima og sundhed spiller godt sammen, og det skal vi udnytte. Der er således flere fordele ved at se på klimakost og dets muligheder. Alle argumenter peger i den retning lige nu. Og med vores nye ordfører Mai Villadsen i spidsen for Enhedslisten, vil vi have alle forudsætninger for at kunne slå et slag for det på Borgen på samme tid, er jeg sikker på.

 

Helene Gerup, Enhedslisten i Slagelse

Omø Havnevej 43

Omø

Et markant socialt fremskridt

Flere mennesker i Slagelse Kommune får tilkendt førtidspension. 426 i 2020 mod 276 i 2019, 213 i 2018 og 234 i 2017. Enhedslisten fik afsat penge til flere førtidspensioner på budgettet for 2020, da borgmesteren manglede et mandat i at få en budgetaftale i hus. Pengene er fastholdt i budgetaftalen for 2021, og på det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget var der enighed blandt partierne om at rose kommunens medarbejdere for at »få afklaret borgerne til førtidspension«.

Hvad der før var besværligt, er nu blevet nemmere for de mange mennesker, der er ramt af sygdom, fysisk eller psykisk eller måske begge dele.

De får nu afklaret deres sag efter måske mange års sagsbehandling.

Det er et markant socialt fremskridt, som giver folk mere ro om deres sociale situation og bedre økonomiske forhold.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

Guide, pressionsmiddel eller skjult partistøtte?

Så kom den årlige selvbestaltede karakterbog for kommunerne udgivet af Dansk Industri.

Rapporten angiver en placering for, hvor tilfreds de lokale virksomheder er med deres kommune på forskellige områder, som DI har valgt.

Slagelse er her placeret som nr. 81 ud af 93 kommuner, og alt efter, hvor man er placeret bliver disse placeringer politisk brugt til at rose eller ridse de lokale politikere.

I Slagelse kom der for 3 år siden et politisk systemskifte fra ’blå’ til ’rød’, og i denne periode er Slagelses placering iflg. DI af en eller anden grund dalet betragteligt. Men der er tilsyneladende ikke sket nogen ændringer i servicering af de lokale virksomheder?

Hvordan kan Slagelse så styrtdykke i den grad på 3 år?

Nogle vil måske påstå, at det skyldes, at der er kommet en socialdemokratisk borgmester i stedet for en fra Venstre, og det kan jo være et godt borgerligt indspark i den kommende kommunalvalgkamp.

Kigger man på de øvrige Sjællandske kommuner kan det ses, at de 4 bedst placerede kommuner er repræsenteret af ’blå’ borgmestre, medens de 4 lavest placerede er bestyret af ’røde’ borgmestre.

Der kunne derfor let drages den konklusion, at de ’blå’ er mere vellidt af virksomhederne, i forhold til de ’røde’.

En anden konklusion kunne være den, at ud over at give partistøtte i form af millioner til de fleste borgerlige partier, har Dansk Industri også her en mulighed for at give en skjult (gratis) partistøtte oveni millionerne. Husk, at det er en selvbestaltet undersøgelse som DI suverænt bestemmer udformningen og indholdet af.

Slagelse kommune etablerede i 2015 Slagelse Erhvervscenter a/s, hvis opgave bl.a. er at skabe en positiv kontakt til kommunens virksomheder.

Slagelse har årligt omkring 8 til 10 mil. kr. til køb af serviceydelser hos centret.

Man kunne måske bruge resultaterne i DI’s tilfredshedsundersøgelse til at konstatere, at Slagelses skatteyderkroner til SEC måske kunne være brugt bedre.

Indtil nu, har Slagelse betalt mellem 45 til 50 mil. kr. for SEC’s service, og 2021 og 2022 koster det yderligere godt 16 mil. kr.

Til orientering kan det nævnes, at Sorø, som er den bedst placerede kommune på Sjælland ikke har et erhvervscenter.

Et argument med, at hvis vi ikke havde Slagelse Erhvervscenter a/s ville det gå meget værre, duer vist ikke helt her.

Johnny Gregersen

Konge-Åsen 19

4230 Skælskør