Pressemeddelelse fra Enhedslisten

Udtalelse fra Enhedslisten

Det var ikke noget godt valg for Enhedslisten. Vi mistede det ene af vores 2 byrådsmedlemmer. En situation vi er mere end kede af, da der så er en person mindre til at tale miljøet og de svagestes sag. Men også fordi de mistede stemmer stort set alle gik til Alternativet, et parti uden nogen lokal forankring, og uden historie eller lokale resultater. Deres stemmeandel var imidlertid så lav at det ikke førte til en plads og stemmerne gik videre til de Radikale som derved fik en plads i byrådet.

En plads der fra dag 1 blev brugt til at stikke en kæp i hjulet på et SF, S, og Ø samarbejde. Enhedslisten, SF og S sad til forhandlinger med de Radikale´s Troels Brandt på valgnatten. Onsdag morgen havde han solgt sin sjæl til Dansk Folkeparti og Venstre. Måske var han blevet lovet guld og gode gnaveben. Vi ved det ikke !!!

Vi vidste udmærket, at Knuth ønskede en omgang til som borgmester. Og at han ville bruge alle midler. Det blev desværre mere end pinligt ved fredagens borgmestervalg. Enhedslisten synes Knuth, hans spindoktor og alle rygklapperne er dårlige tabere.

Men Troels Brandt, fra de Radikale…… Dit nummer havde vi end ikke drømt om. Vi kunne ikke forestille os, at du ville hægte dig på DF og Venstre og dermed løbe fra alt det vi hørte dig love vælgerne på de valgmøder, hvor vi deltog.

Enhedslisten vil bruge sit tilbageværende byrådsmedlem til at fortsætte kampen for de svageste i kommunen. Vores mandat skal bruges til at rulle systemet for overførselsindkomsternes grænser tilbage, sådan at Slagelse Kommune giver dets borgere en anstændig behandling. Vi vil kæmpe for at gøre Slagelse kommune pesticidfri. Der skal indføres sprøjtefri zone omkring vandboringer. Og kommunens jord skal omlægges til økologi. Slagelse skal være først i mål som ’fossil-fri brændstof´ kommune inden 2050.

Vi har hos Socialdemokraterne, I og SF fundet forståelse for vigtigheden af disse krav. Men de næste fire år bliver ikke nemme. Knuth og hans venner forlader rorpinden til et fuldstændig ramponeret skib, hvor der er brug for alle mand ved pumperne. Konsulenterne, platuglerne og alle de andre som har haft snablen i skatteborgernes kasse har grinet hele vejen til banken. Og de griner stadig.

Enhedslisten har mistet det ene af sine byrådsmedlemmer. Men vi vil gøre alt hvad vi kan de næste fire år med det ene medlem vi har tilbage.

Vedtaget af Enhedslistens medlemsmøde den 14. december 2017

Klimakost kan gøre en forskel

Slagelse kommune: Byrådet vedtog på byrådsmødet 26. oktober sidste år at koble sig på KlimaPlus ordningen, som Danmarks Naturfredningsforening står for. Det var blot tredje gang, Enhedslisten stillede forslaget i den nuværende byrådsgruppe, men man siger jo også, at tredje gang er lykkens gang.

Slagelse var klimakommune fra 2009 til 2015, men droppede ud under det tidligere byråd. På trods af at det faktisk gik over al forventning med at efterleve kravene!

Jeg vil gerne slå et slag for, at Slagelse begynder at arbejde med økologisk klimakost. Selvfølgelig går vi efter guldet hos alle vores madleverandører, institutioner og kantiner (det økologiske guldmærke = 90-100% økologi), men vi kan samtidig arbejde for, at kostens sammensætning bliver mere klimavenlig. Og et andet og meget vigtigt aftryk vil der med denne proces også vise sig: Sundhedsfordelene.

Alt harmonerer så fint med de nye kostråd fra Fødevarestyrelsen, som lige er udkommet i januar.

En klimavenlig kost er en kost, der gennem produktionen belaster klimaet mindst muligt. Og plantekost bidrager som udgangspunkt positivt til CO 2-reduktionen via fotosyntesen, mens der ved kødproduktion (dyrets udånding gennem dets levetid) udledes CO 2 til atmosfæren.

Klimakost er altså en kost med mindre kød og mere grønt. Så enkelt kan det siges.

Dette betyder ikke, at vi alle skal blive veganere, men hvis vi ser på, hvordan kosten er sammensat, og begynder at regne lidt på det, er danskerne langt fra en klimavenlig OG ernæringsrigtig kost. Samtidig kan mange af vores livsstilssygdomme forebygges, ja ofte ligefrem kunne helbredes gennem en mere grøn og fornuftig sammensat kost. Og det er her, vi i Slagelse Kommune kunne gøre den helt store forskel, hvis vi ville.

Klima og sundhed spiller godt sammen, og det skal vi udnytte. Der er således flere fordele ved at se på klimakost og dets muligheder. Alle argumenter peger i den retning lige nu. Og med vores nye ordfører Mai Villadsen i spidsen for Enhedslisten, vil vi have alle forudsætninger for at kunne slå et slag for det på Borgen på samme tid, er jeg sikker på.

 

Helene Gerup, Enhedslisten i Slagelse

Omø Havnevej 43

Omø

Et markant socialt fremskridt

Flere mennesker i Slagelse Kommune får tilkendt førtidspension. 426 i 2020 mod 276 i 2019, 213 i 2018 og 234 i 2017. Enhedslisten fik afsat penge til flere førtidspensioner på budgettet for 2020, da borgmesteren manglede et mandat i at få en budgetaftale i hus. Pengene er fastholdt i budgetaftalen for 2021, og på det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget var der enighed blandt partierne om at rose kommunens medarbejdere for at »få afklaret borgerne til førtidspension«.

Hvad der før var besværligt, er nu blevet nemmere for de mange mennesker, der er ramt af sygdom, fysisk eller psykisk eller måske begge dele.

De får nu afklaret deres sag efter måske mange års sagsbehandling.

Det er et markant socialt fremskridt, som giver folk mere ro om deres sociale situation og bedre økonomiske forhold.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

Guide, pressionsmiddel eller skjult partistøtte?

Så kom den årlige selvbestaltede karakterbog for kommunerne udgivet af Dansk Industri.

Rapporten angiver en placering for, hvor tilfreds de lokale virksomheder er med deres kommune på forskellige områder, som DI har valgt.

Slagelse er her placeret som nr. 81 ud af 93 kommuner, og alt efter, hvor man er placeret bliver disse placeringer politisk brugt til at rose eller ridse de lokale politikere.

I Slagelse kom der for 3 år siden et politisk systemskifte fra ’blå’ til ’rød’, og i denne periode er Slagelses placering iflg. DI af en eller anden grund dalet betragteligt. Men der er tilsyneladende ikke sket nogen ændringer i servicering af de lokale virksomheder?

Hvordan kan Slagelse så styrtdykke i den grad på 3 år?

Nogle vil måske påstå, at det skyldes, at der er kommet en socialdemokratisk borgmester i stedet for en fra Venstre, og det kan jo være et godt borgerligt indspark i den kommende kommunalvalgkamp.

Kigger man på de øvrige Sjællandske kommuner kan det ses, at de 4 bedst placerede kommuner er repræsenteret af ’blå’ borgmestre, medens de 4 lavest placerede er bestyret af ’røde’ borgmestre.

Der kunne derfor let drages den konklusion, at de ’blå’ er mere vellidt af virksomhederne, i forhold til de ’røde’.

En anden konklusion kunne være den, at ud over at give partistøtte i form af millioner til de fleste borgerlige partier, har Dansk Industri også her en mulighed for at give en skjult (gratis) partistøtte oveni millionerne. Husk, at det er en selvbestaltet undersøgelse som DI suverænt bestemmer udformningen og indholdet af.

Slagelse kommune etablerede i 2015 Slagelse Erhvervscenter a/s, hvis opgave bl.a. er at skabe en positiv kontakt til kommunens virksomheder.

Slagelse har årligt omkring 8 til 10 mil. kr. til køb af serviceydelser hos centret.

Man kunne måske bruge resultaterne i DI’s tilfredshedsundersøgelse til at konstatere, at Slagelses skatteyderkroner til SEC måske kunne være brugt bedre.

Indtil nu, har Slagelse betalt mellem 45 til 50 mil. kr. for SEC’s service, og 2021 og 2022 koster det yderligere godt 16 mil. kr.

Til orientering kan det nævnes, at Sorø, som er den bedst placerede kommune på Sjælland ikke har et erhvervscenter.

Et argument med, at hvis vi ikke havde Slagelse Erhvervscenter a/s ville det gå meget værre, duer vist ikke helt her.

Johnny Gregersen

Konge-Åsen 19

4230 Skælskør