Enhedslisten stiller ændringsforslag om sportskollegie

Ændringsforslag til byrådsmødet d. 28.-4. punkt. 8.

Byrådet beslutter at lade LTE- udvalget undersøge alternative muligheder for et sportscollege.

Vi er ikke principielt imod at nogen forsøger at gå elitevejen og derved leve af deres hobby.
Principielt ser vi ikke nogen forskel på sport, cirkus og musik, det hele er en del af underholdningsindustrien, og afhængig af at der kommer tilskuere, det er jo ikke så sjovt at optræde for tomme huse. Hvis man skal være god og leve af det skal man træne ca. 10.000 timer., og det kræver faciliteter.
Vi ønsker ikke at forfordele nogen, ikke engang fodbold, selv om vi begge spiller.....

1. Ungdomsboliger
Der mangler 290 ungdomsboliger, men i Campus-udvalget har vi fået at vide, at unge vil bo i bymidten. Nu er Sygeplejeskolen planlagt til ungdomsboliger, og Alliancehaven er ved at blive tømt.
Allinacehaven er i øjebliket kun halvt udlejet (besigtiget 26.-4.-2014)
Ville det ikke være bedre at sælge Alliancehaven til boligselskabet for 100 millioner?
Når Alliancehaven er fyldt op, er de lave gule bygninger lige bag ved nye tribune ledige, så de sikkert kan købes for 1.kr af regionen.

2. Sportscollege hvad er det ?
Direkte oversat kan det være kollegium eller universitet. Er det så et kollegium eller er det en uddannelsesinstitution?
Eller er det et prestigebyggeri eller er det fødselshjælp til nyt FCV Sportsakademi?

3. Bredde/ elite er bygges 12 omklædningsrum, det passer lige nøjagtig til det antal elite-hold SBI har i fremtiden.
SBI har besluttet, at de ikke kan tage sig af så mange fodboldspillere, det betyder for ungdomsspillerne, at de kun kan spille i B73, for der er ikke andre klubber med ungdomshold i selve byen.
Til gengæld har B73 4 omklædningsrum og 2 11 mands træningsbaner til de nuværende 31 hold.
Hvor skal de være, dem der ikke er plads til i SBI ?

4. Istandsættelse af de eksisterende omkldningsrum vil kun koste et par millioner, Søndermarksskolen får banket gulve op og isoleret, det kan man også gøre her, og endda få tilskud fordi det er energirenovering.

5. Hvor stor en del af de 30 millioner går til boligerne, og hvor stor en del til omklædningsfaciliteter ?
Der er afsat 500 m2 til klubhus, hvem er det til ?

6. Hellere bad hver anden dag til de ældre end skattelettelser på 500 kr pr skatteyder.

Klimakost kan gøre en forskel

Slagelse kommune: Byrådet vedtog på byrådsmødet 26. oktober sidste år at koble sig på KlimaPlus ordningen, som Danmarks Naturfredningsforening står for. Det var blot tredje gang, Enhedslisten stillede forslaget i den nuværende byrådsgruppe, men man siger jo også, at tredje gang er lykkens gang.

Slagelse var klimakommune fra 2009 til 2015, men droppede ud under det tidligere byråd. På trods af at det faktisk gik over al forventning med at efterleve kravene!

Jeg vil gerne slå et slag for, at Slagelse begynder at arbejde med økologisk klimakost. Selvfølgelig går vi efter guldet hos alle vores madleverandører, institutioner og kantiner (det økologiske guldmærke = 90-100% økologi), men vi kan samtidig arbejde for, at kostens sammensætning bliver mere klimavenlig. Og et andet og meget vigtigt aftryk vil der med denne proces også vise sig: Sundhedsfordelene.

Alt harmonerer så fint med de nye kostråd fra Fødevarestyrelsen, som lige er udkommet i januar.

En klimavenlig kost er en kost, der gennem produktionen belaster klimaet mindst muligt. Og plantekost bidrager som udgangspunkt positivt til CO 2-reduktionen via fotosyntesen, mens der ved kødproduktion (dyrets udånding gennem dets levetid) udledes CO 2 til atmosfæren.

Klimakost er altså en kost med mindre kød og mere grønt. Så enkelt kan det siges.

Dette betyder ikke, at vi alle skal blive veganere, men hvis vi ser på, hvordan kosten er sammensat, og begynder at regne lidt på det, er danskerne langt fra en klimavenlig OG ernæringsrigtig kost. Samtidig kan mange af vores livsstilssygdomme forebygges, ja ofte ligefrem kunne helbredes gennem en mere grøn og fornuftig sammensat kost. Og det er her, vi i Slagelse Kommune kunne gøre den helt store forskel, hvis vi ville.

Klima og sundhed spiller godt sammen, og det skal vi udnytte. Der er således flere fordele ved at se på klimakost og dets muligheder. Alle argumenter peger i den retning lige nu. Og med vores nye ordfører Mai Villadsen i spidsen for Enhedslisten, vil vi have alle forudsætninger for at kunne slå et slag for det på Borgen på samme tid, er jeg sikker på.

 

Helene Gerup, Enhedslisten i Slagelse

Omø Havnevej 43

Omø

Et markant socialt fremskridt

Flere mennesker i Slagelse Kommune får tilkendt førtidspension. 426 i 2020 mod 276 i 2019, 213 i 2018 og 234 i 2017. Enhedslisten fik afsat penge til flere førtidspensioner på budgettet for 2020, da borgmesteren manglede et mandat i at få en budgetaftale i hus. Pengene er fastholdt i budgetaftalen for 2021, og på det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget var der enighed blandt partierne om at rose kommunens medarbejdere for at »få afklaret borgerne til førtidspension«.

Hvad der før var besværligt, er nu blevet nemmere for de mange mennesker, der er ramt af sygdom, fysisk eller psykisk eller måske begge dele.

De får nu afklaret deres sag efter måske mange års sagsbehandling.

Det er et markant socialt fremskridt, som giver folk mere ro om deres sociale situation og bedre økonomiske forhold.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

Guide, pressionsmiddel eller skjult partistøtte?

Så kom den årlige selvbestaltede karakterbog for kommunerne udgivet af Dansk Industri.

Rapporten angiver en placering for, hvor tilfreds de lokale virksomheder er med deres kommune på forskellige områder, som DI har valgt.

Slagelse er her placeret som nr. 81 ud af 93 kommuner, og alt efter, hvor man er placeret bliver disse placeringer politisk brugt til at rose eller ridse de lokale politikere.

I Slagelse kom der for 3 år siden et politisk systemskifte fra ’blå’ til ’rød’, og i denne periode er Slagelses placering iflg. DI af en eller anden grund dalet betragteligt. Men der er tilsyneladende ikke sket nogen ændringer i servicering af de lokale virksomheder?

Hvordan kan Slagelse så styrtdykke i den grad på 3 år?

Nogle vil måske påstå, at det skyldes, at der er kommet en socialdemokratisk borgmester i stedet for en fra Venstre, og det kan jo være et godt borgerligt indspark i den kommende kommunalvalgkamp.

Kigger man på de øvrige Sjællandske kommuner kan det ses, at de 4 bedst placerede kommuner er repræsenteret af ’blå’ borgmestre, medens de 4 lavest placerede er bestyret af ’røde’ borgmestre.

Der kunne derfor let drages den konklusion, at de ’blå’ er mere vellidt af virksomhederne, i forhold til de ’røde’.

En anden konklusion kunne være den, at ud over at give partistøtte i form af millioner til de fleste borgerlige partier, har Dansk Industri også her en mulighed for at give en skjult (gratis) partistøtte oveni millionerne. Husk, at det er en selvbestaltet undersøgelse som DI suverænt bestemmer udformningen og indholdet af.

Slagelse kommune etablerede i 2015 Slagelse Erhvervscenter a/s, hvis opgave bl.a. er at skabe en positiv kontakt til kommunens virksomheder.

Slagelse har årligt omkring 8 til 10 mil. kr. til køb af serviceydelser hos centret.

Man kunne måske bruge resultaterne i DI’s tilfredshedsundersøgelse til at konstatere, at Slagelses skatteyderkroner til SEC måske kunne være brugt bedre.

Indtil nu, har Slagelse betalt mellem 45 til 50 mil. kr. for SEC’s service, og 2021 og 2022 koster det yderligere godt 16 mil. kr.

Til orientering kan det nævnes, at Sorø, som er den bedst placerede kommune på Sjælland ikke har et erhvervscenter.

Et argument med, at hvis vi ikke havde Slagelse Erhvervscenter a/s ville det gå meget værre, duer vist ikke helt her.

Johnny Gregersen

Konge-Åsen 19

4230 Skælskør