Trange kår for demokratiet

 

Trange kår for demokratiet (II)

Ved kommunalvalget den 19. november fik Liberal Alliance 2 mandater i Slagelse Byråd.

Liberal Alliance kunne med egne stemmer kun skrabe 1 mandat til sig, men stemmer fra Korsørlisten og Lotingalisten sikrede brødrene Christensen de to mandater, som medvirkede til, at højrefløjen fik flertal i Byrådet.

Nu har Liberal Alliance pludselig 3 mandater i byrådet, idet Tonny Borgstrøm er gået over til Christensen-brødrene på baggrund af stemmer fra Dansk Folkeparti plus sine egne personlige stemmer (83, det absolut mindste antal personlige stemmer blandt de valgte byrådsmedlemmer!).

LA sidder nu på ca. 10 % af pladserne i byrådet på en vælgertilslutning på ca. 5 %.

Man kan sige, at det er godt politisk arbejde (alle lokumsaftalerne er lykkedes), men en demokratisk skønhedspræmie får det ikke.

Ser man så på, hvad mandaterne på de lånte fjer bliver brugt til, må man erkende, at demokratiet har fået trange kår i Slagelse Kommune.

Magten er ud over økonomiudvalget blevet koncentreret i to ’superudvalg’ ledet af, ja, hvem tror du?

Disse udvalg er dog stadig under demokratisk styring og opsyn - med åbne dagsordner og mødereferater.

Det med demokratisk overvågning er man så kommet uden om ved at oprette et kommunalt ’erhvervsselskab’, hvor de borgerligedominerede udvalg udpeger en bestyrelse, der består af et sammenrend af arbejdsgiverorganisationer, virksomhedsejere og andre personer efter eget valg.

De kan så sidde og uden om den demokratiske proces ansætte direktør til millionlønning, uden at skatteborgerne kan få indflydelse på, hvad man får for pengene.

Var der nogen, der hviskede Berlusconi.

På mandagens byrådsmøde blev der nedsat endnu et ’Berlusconiudvalg’ idet Liberal Alliance i sin miljøkamp har fået oprettet et nyt udvalg kaldet ’Grøn Fornuft’ som erstatning for Agenda 21 udvalget. Udvalget skal være bredt sammensat, men når man kender Villum Christensens holdninger om miljøhensyn contra privat hensyntagen, kan man godt blive bekymret for udvalgets sammensætning.

Valget af formand for udvalget (Thomas West, formand for, ja hvilket parti tror du?) tegner i hvert fald ikke godt for miljøet.

Det er utroligt, hvad man kan få for 2328 stemmer plus de stemmer, der ikke har stemt på Liberal Alliance. Liberal Alliance (= Vi gør som det passer os og pas jer selv).

Desværre kan det først laves om om 4 ÅR!!

Demokrati af værste skuffe, - er der vælgere, der er blevet skuffet?

 

Klimakost kan gøre en forskel

Slagelse kommune: Byrådet vedtog på byrådsmødet 26. oktober sidste år at koble sig på KlimaPlus ordningen, som Danmarks Naturfredningsforening står for. Det var blot tredje gang, Enhedslisten stillede forslaget i den nuværende byrådsgruppe, men man siger jo også, at tredje gang er lykkens gang.

Slagelse var klimakommune fra 2009 til 2015, men droppede ud under det tidligere byråd. På trods af at det faktisk gik over al forventning med at efterleve kravene!

Jeg vil gerne slå et slag for, at Slagelse begynder at arbejde med økologisk klimakost. Selvfølgelig går vi efter guldet hos alle vores madleverandører, institutioner og kantiner (det økologiske guldmærke = 90-100% økologi), men vi kan samtidig arbejde for, at kostens sammensætning bliver mere klimavenlig. Og et andet og meget vigtigt aftryk vil der med denne proces også vise sig: Sundhedsfordelene.

Alt harmonerer så fint med de nye kostråd fra Fødevarestyrelsen, som lige er udkommet i januar.

En klimavenlig kost er en kost, der gennem produktionen belaster klimaet mindst muligt. Og plantekost bidrager som udgangspunkt positivt til CO 2-reduktionen via fotosyntesen, mens der ved kødproduktion (dyrets udånding gennem dets levetid) udledes CO 2 til atmosfæren.

Klimakost er altså en kost med mindre kød og mere grønt. Så enkelt kan det siges.

Dette betyder ikke, at vi alle skal blive veganere, men hvis vi ser på, hvordan kosten er sammensat, og begynder at regne lidt på det, er danskerne langt fra en klimavenlig OG ernæringsrigtig kost. Samtidig kan mange af vores livsstilssygdomme forebygges, ja ofte ligefrem kunne helbredes gennem en mere grøn og fornuftig sammensat kost. Og det er her, vi i Slagelse Kommune kunne gøre den helt store forskel, hvis vi ville.

Klima og sundhed spiller godt sammen, og det skal vi udnytte. Der er således flere fordele ved at se på klimakost og dets muligheder. Alle argumenter peger i den retning lige nu. Og med vores nye ordfører Mai Villadsen i spidsen for Enhedslisten, vil vi have alle forudsætninger for at kunne slå et slag for det på Borgen på samme tid, er jeg sikker på.

 

Helene Gerup, Enhedslisten i Slagelse

Omø Havnevej 43

Omø

Et markant socialt fremskridt

Flere mennesker i Slagelse Kommune får tilkendt førtidspension. 426 i 2020 mod 276 i 2019, 213 i 2018 og 234 i 2017. Enhedslisten fik afsat penge til flere førtidspensioner på budgettet for 2020, da borgmesteren manglede et mandat i at få en budgetaftale i hus. Pengene er fastholdt i budgetaftalen for 2021, og på det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget var der enighed blandt partierne om at rose kommunens medarbejdere for at »få afklaret borgerne til førtidspension«.

Hvad der før var besværligt, er nu blevet nemmere for de mange mennesker, der er ramt af sygdom, fysisk eller psykisk eller måske begge dele.

De får nu afklaret deres sag efter måske mange års sagsbehandling.

Det er et markant socialt fremskridt, som giver folk mere ro om deres sociale situation og bedre økonomiske forhold.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

Guide, pressionsmiddel eller skjult partistøtte?

Så kom den årlige selvbestaltede karakterbog for kommunerne udgivet af Dansk Industri.

Rapporten angiver en placering for, hvor tilfreds de lokale virksomheder er med deres kommune på forskellige områder, som DI har valgt.

Slagelse er her placeret som nr. 81 ud af 93 kommuner, og alt efter, hvor man er placeret bliver disse placeringer politisk brugt til at rose eller ridse de lokale politikere.

I Slagelse kom der for 3 år siden et politisk systemskifte fra ’blå’ til ’rød’, og i denne periode er Slagelses placering iflg. DI af en eller anden grund dalet betragteligt. Men der er tilsyneladende ikke sket nogen ændringer i servicering af de lokale virksomheder?

Hvordan kan Slagelse så styrtdykke i den grad på 3 år?

Nogle vil måske påstå, at det skyldes, at der er kommet en socialdemokratisk borgmester i stedet for en fra Venstre, og det kan jo være et godt borgerligt indspark i den kommende kommunalvalgkamp.

Kigger man på de øvrige Sjællandske kommuner kan det ses, at de 4 bedst placerede kommuner er repræsenteret af ’blå’ borgmestre, medens de 4 lavest placerede er bestyret af ’røde’ borgmestre.

Der kunne derfor let drages den konklusion, at de ’blå’ er mere vellidt af virksomhederne, i forhold til de ’røde’.

En anden konklusion kunne være den, at ud over at give partistøtte i form af millioner til de fleste borgerlige partier, har Dansk Industri også her en mulighed for at give en skjult (gratis) partistøtte oveni millionerne. Husk, at det er en selvbestaltet undersøgelse som DI suverænt bestemmer udformningen og indholdet af.

Slagelse kommune etablerede i 2015 Slagelse Erhvervscenter a/s, hvis opgave bl.a. er at skabe en positiv kontakt til kommunens virksomheder.

Slagelse har årligt omkring 8 til 10 mil. kr. til køb af serviceydelser hos centret.

Man kunne måske bruge resultaterne i DI’s tilfredshedsundersøgelse til at konstatere, at Slagelses skatteyderkroner til SEC måske kunne være brugt bedre.

Indtil nu, har Slagelse betalt mellem 45 til 50 mil. kr. for SEC’s service, og 2021 og 2022 koster det yderligere godt 16 mil. kr.

Til orientering kan det nævnes, at Sorø, som er den bedst placerede kommune på Sjælland ikke har et erhvervscenter.

Et argument med, at hvis vi ikke havde Slagelse Erhvervscenter a/s ville det gå meget værre, duer vist ikke helt her.

Johnny Gregersen

Konge-Åsen 19

4230 Skælskør