Lindatale

Lindas 1. majtale

Hej alle sammen – og tak for jeg må tale her hos jer.

Min datter er bare otte år gammel. Hun har allerede karriereplaner.
Nogle dage vil hun være dyrlæge, næste dag er det pædagog – og med jævne mellemrum vil hun være fuldtidsninja, når hun bliver voksen.

Lige nu er det sjovt at tale med den 8-årige om. Men der lurer en alvor bag. For selvfølgelig betyder det fag, man vil arbejde inden for rigtig meget for, hvilket liv min pige får som voksen – og ikke mindst som ældre.

Det handler om pensionsalderen. Mit datter kan – hvis ellers de politiske aftaler gennemføres som aftalt –gå på pension, når hun er 76 år gammel.
76 år… Det kan jo være, at hun er rask, rørig og ikke til at drive hjem fra jobbet som ninja-pædagog-dyrlæge. Det kan også være, hun er blevet slidt, har daglige smerter... Vi ved, at den fysiske nedslidning af kroppen er langt værre i nogle jobs. Jeg vil gerne bakke hende op, hvis hun nu kommer hjem og meddeler, at hun vil være murer eller sosu. Og jeg vil gerne kunne sige ”Skønt! Det lyder bare spændende” i stedet for at se bekymret på hende og tænke, ”jeg håber, du holder til det”. For vi har jo brug for sosu’er, og vi har brug for murere. Vi har brug for mennesker, der kan bruge deres fysik i arbejdet.
Nedslidning er yderst skræmmende. 3F’erne f.eks. har markant færre gode år, når de går på pension end advokaten og de rigeste. De har flere smerter, kroppen fungerer dårligere - og de dør tidligere. Og det er ikke kun den fysiske nedslidning, vi vil se i de år, der kommer. Også stress og udbrændthed vil tage store lunser af livskvaliteten hos alt for mange.

Vi har som samfund brug for at tænke vores seniorår på en helt anden måde end nu. Vi skal vende bøtten om, og spørge de ansvarlige politikere: Hvorfor skal nogle arbejde, til de falder døde om eller er slidt ned?

Velfærd er altså også gode seniorår. At være rask og rørig nok til at gå og stå, spille badminton, lege med børnebørnene, passe haven – kunne gøre, hvad man trives ved. At have et seniorliv, hvor der er plads og rum til at nyde livet efter arbejdslivet. Det kan lade sig gøre. Der er råd. Det, der står i vejen, er en tankegang om, at mennesker primært er arbejdskraft, der kan proppes i excell-ark og regnemodeller. At al arbejdsevne skal presses ud af folk. Vi skal simpelthen kæmpe for, at man har ret til at have et godt seniorliv.  Det betyder, at vi skal sige klart NEJ til, at pensionsalderen skal stige yderligere. Og derfor skal det velfærdsforlig opsiges. Og det skal være nu. For ellers bliver pensionsaldern ved og ved med at stige. Det skal efter planen ske allerede næste år. Der er kort og godt brug for politisk mod til at stoppe og se på, hvordan vi omfordeler. For der er råd. Og et godt seniorliv er altså også velfærd.

Fattigdom

Vi har en anden kæmpe opgave for os. For vi skal fattigdommen til livs. Vel er fattigdommen ikke så synlig her i Danmark. Der er ikke mange tiggere på gaden, ingen dør af sult. Men bare her i Roskilde Kommune er der 610, i Slagelse Kommune er der 1.210, i Sorø Kommune er der 340 og i Ringsted Kommune er der 400
børn, der vokser op i fattigdom.

At have sit barneliv i fattigdom trækker lange spor ind i voksenlivet. Rigtig mange af de her børn kommer til at få mindre uddannelse, ringere indtjening og bliver ramt på helbredet som voksne. Det er tydeligt efter at have levet bare ét år i fattigdom som barn.
Og et børneliv, hvor man sættes udenfor fællesskabet, fordi far og mor ikke har råd til sport, tøj eller til at ungen komme med på tur, er svært. Vi ved, at de her børn tager deres far og mors bekymringer på sig. Og tænker rudekuverter og mærker utrygheden. De bliver for voksne alt, alt for tidligt. Det er dybt uretfærdigt i et af verdens rigeste lande. Fattigdommen er ikke en naturlov. Den er indført politisk. Vi kan ændre den politisk. Og det er en bunden opgave. Børnetrivsel er i den grad også velfærd.

Første skridt er af afskaffe de såkaldte fattigdomsydelser. Kontanthjælpsloftet og alle de ordninger, der efterlader mennesker uden penge til nødvendigheder. Som alt for ofte bringer skam og mindreværd med sig. Fattigdom har aldrig hjulpet nogen, der er syge til at blive raske. Fattigdom hjælper ikke nogen, der er ledige, til at få et arbejde.

Og det angår os allesammen. Også os lønarbejdere, der ellers har vores på det tørre lige nu. For fattigdommen bruges til at presse os alle sammen. Med dagpengeforringelser, med forkortelsen af sygedagpengeperioden, er der kommet større huller i vores sociale sikkerhedsnet. Og mellem os lønarbejdere og et liv på kontanthjælp står oftest kun en sygemelding og 22 uger på sygedagpenge. Så er vi selv ”dem på kontanthjælp”.

Og ”den fattiges nød er jo den riges brød”, som man siger. Og det er jo sådan, at hvis vi alle sammen er bange for, hvad der sker, hvis vi mister jobbet, så ER det bare lettere for arbejdsgiverne at trykke os. Så kan de diske op med lidt ringere løn, lidt dårligere arbejdsforhold – og vi har meget sværere ved at sige nej. Så det angår os alle sammen. Når man sænker bunden, ryger vi alle lidt nedad. Og også derfor skal vi af med fattigdomsydelserne. Og vi skal behandle syge og arbejdsløse mennesker ordentligt.

Første led i den plan er, at vi skal af med Lars Løkke. Det i sig selv vil føles som velfærd!

Velfærd og fællesskab

For 101 år siden på en sommerlørdag traf en gruppe murersvende i København en vigtig beslutning. De lagde murerskeen fra sig. Og de gik hjem. Det var den første aktion i kravet for en otte timers arbejdsdag. Det vakte bekymring i datidens samfund, de fik store bøder, mange andre aktioner fulgte. Et år efter var kampen nær vundet, og en arbejdsdag på otte timer blev til virkelighed.

Det er et smukt eksempel på, hvad vi kan i fællesskab. Og det er et smukt eksempel på at vinde rettigheder, som vi bygger videre på i dag.

Når vi lige om lidt skal til valgurnerne, så hav lige de her gamle murersvende i baghovedet. For vel skal vi af med Løkke. Men… som vi så under den sidste røde regering, så er det ikke nok med et hvilket som helst andet flertal.
Vi skal kæmpe for et flertal, der ikke bare afværger de værste nedskæringer og forringelser, men virkelig vil noget ambitiøst med vores velfærd. For det er der råd til. Og det er der brug for. Der er brug for flere kolleger på sygehusene, i daginstitutionerne – ja, alle de steder, der er sparet i stykker i de sidste mange år. Vi har brug for bedre og billigere bus og tog. For hensyn til miljø og klima. For at der skal findes uddannelsesinstitutioner også uden for de større byer. Ja, vi har endda brug for, at noget så basalt som Skat rent faktisk kan inddrive gæld og skatter. Og ikke udbetaler milliarder til svindlere.


Der er med andre ord brug for, at vi er offensive på velfærden. Ikke en ny regering, der måske tager en enkelt forringelse af bordet i ny og næ, hvis der er for meget brok. Der er brug for mod, solidaritet og for at styrke venstrefløjen. Vi har brug for en rød regering, der fører rød politik. For det kan lade sig gøre. Der er råd - og så kan vi udbygge og forme vores samfund til gavn for de mange. Se, dét giver velfærd.

1. maj er også en festdag. En fællesskabsdag, hvor vi er sammen med kollegaer, venner og familie.

Men 1. maj er også et løfte. Et løfte til dem, der har kæmpet før os, om at deres kamp ikke skal være forgæves. Og et løfte til os selv. Om at dem, der om 100 år vil være her og rundt om i landet, hvor de fejrer 1. maj skal huske os: De skal kunne sige om os, at vi byggede videre på det fundament, vi fik.
Det er sådan, vi bygger velfærd!

Tak fordi jeg måtte tale.

Rigtig god 1. maj.

Socialt tyveri

Debat

SLAGELSE: Artiklen i fredags om SAB og frasalg af boligafdelingen Schackenborgvænge i Slagelse til private investorer kalder på en reaktion. SAB udviser en ualmindelig stor »rettidig omhu« for at opfylde ghettoplanen ved at sælge hele 10 år, før fristen udløber. Hvorfor dog?

Har SAB ikke tænkt på, at en ny regering, eller dens parlamentariske grundlag, kunne have et andet syn på ghettoloven?

Socialdemokraterne vil kun en smule integration og tror fejlagtigt, at det kan opnås ved at rive gode boliger ned eller privatisere dem - ren Liberal Alliance-politik. Og hvad vil SF? Og de Radikale?

Vi i Enhedslisten vil bevare gode boliger og bevare dem på fællesskabets hænder. Integration bedres ikke af symbolpolitik som ghettoloven. Det koster dyrt at føre ghettoloven ud i livet, og en del af pengene stjæles direkte fra Landsbyggefonden og dermed lejerne, som bliver de store tabere i det her symbolpolitiske spil. Disse penge kunne i stedet bruges på de ungdoms- og ældreboliger, som SAB taler så varmt for.

Desuden mener adskillige forskere, at begreber som »ghettoer« og »parallelsamfund« er politikerskabte størrelser, som ikke giver nogen mening. Problemer i sociale boligbyggerier udspringer altid af de aktuelle, sociale forhold, og dem ændrer man ikke på ved at rive gode boliger ned eller sælge dem fra til private. Og er de grundlæggende etnisk diskriminerende kriterier i »ghettoloven« overhovedet forenelige med dansk ret? Det burde boligselskaberne sammen afprøve ved en retsinstans, inden de begynder at føre lovgivningen ud i livet.

Læge Bodil Steenberger

Bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Slagelse

Slagelse hænger i klimabremsen

Debat

SLAGELSE: 70 procent reduktion i 2030 er målet for regeringsforhandlingerne i øjeblikket.

Det er resten af denne byrådsperiode plus to byrådsperioder mere…..

Enhedslistens forudsætning for at stemme på John Dyrby var, at der blev gjort noget ved den grønne omstilling, og der blev nedsat et udvalg til at fremme dette. Nu er der næsten gået to år siden kommunalvalget, og udvalget er IKKE kommet i gang med arbejdet. De har holdt et stiftende møde.

Med det tempo kommer Slagelse overhovedet ikke i mål i 2030.

Slagelse er IKKE blevet KlimaPlus kommune (kampagne fra Dansk Naturfredningsforening).

Danmarks Naturfredningsforening og Praktisk Økologi står bag initiativet »Giftfri have«. Ålborg, Furesø, Albetslund, Vordingborg og Høje-Tåstrup er tilmeldt.

Albertslund har IKKE brugt sprøjtegift siden 1998….

Der er ikke lavet nævneværdige grønne tiltag i denne byrådsperiode, selv om der er et såkaldt grønt flertal. Der bør være mindst et grønt tiltag på hvert eneste byrådsmøde, hvis målet skal nås i 2030.

Enhedslisten fik vedtaget 14 solcelleprojekter på kommunens tage i sidste byrådsperiode. Det har nu taget mere end fire år at få gennemført.

Engang blev der udarbejdet et grønt regnskab for kommunen, som blev nedprioriteret af blå blok i sidste byrådsperiode.

Engang havde kommunen en masse biler på el.

Roskilde har nu busser på el.

Det er på tide at komme i gang, som de unge demonstranter kræver.

SK-Forsyning er endelig kommet i gang med solvarme, men også her er der plads til forbedring.

Kommunen køber sort strøm af SK-Forsyning. Det bør ændres.

Bent Carlsen

Højen 26, Korsør

Tidigere formand Blik & Rør,

Slagelse Afd.

Medlem af Enhedslisten

Frejas tale

1. maj tale

Mange tak fordi jeg måtte komme - Det er jeg meget beæret over.

Jeg står her i dag ikke kun som byrådsmedlem og kandidat til eu-parlamentet. Jeg står her også i dag som arbejder. Jeg har kun været på arbejdsmarkedet i 12 år som uddannet, men jeg er bekymret, når jeg ser på mig selv og mine kollegaer. Kan vi virkelig holde til et helt arbejdsliv, nu når pensionsalderen stiger og stiger? Kan vi holde til et arbejdsliv, hvor profitten er vigtigere end vores arbejdsforhold? Jeg har set flere af mine kollegaer få stress. Jeg har også oplevet det på egen krop. Vi skal nå mere på kortere tid, med færre ansatte og for færre penge. Dette er et ekstrem pres, som de færreste kan holde til i længden. Vi har derfor brug for at der kommer et nyt syn på arbejdskraften. Ved at bruge flere penge på nok arbejdskraft og ordentlige vilkår, vil vi præstere bedre og i flere år uden nedslidning. For nedslidte bliver vi, som det er nu. Om det er hårdt fysisk arbejde, dårligt psykisk arbejdsmiljø eller som jeg fra et arbejde, hvor trusler og vold kan være en del af hverdagen, så har vi alle risiko for at blive nedslidte. Vi bliver derfor nød til at stoppe den stigende pensionsalder, så vi alle kan få en værdi pension. En pension, hvor der er plads og mulighed for at nyde livet uden sygdom. En pension, hvor vi har overskud til vores børnebørn og lære dem om de demokratiske værdier, som 1. maj repræsenterer. 

Jeg har hørt mange sige, at 1. maj ikke er nødvendig længere. Vi har jo fået vores rettigheder. Men med den retning som bliver sat i politik i dag er bekymrende. Er vi ved at sætte vores alle sammens velfærd på spil? Vi må aldrig glemme den kamp vores forældre, bedsteforældre og oldeforældre kæmpede for os. Vi må ikke lade deres kamp være spildt. Vi skal værne om vores rettigheder. Også de rettigheder vi har, når vi bliver syge og ikke længere kan arbejde. Igennem de sidste år er uligheden steget. Nogle bliver rigere og rigere, mens andre bliver fattigere og fattigere. I Danmark lever 64.500 børn i fattigdom - I Slagelse kommune er tallet 1210 børn. Intet barn burde i et velfærdssamfund, som vores, vokse op i fattigdom. Vi kan alle tænke os til, hvilke konsekvenser det har for dem - socialt, fagligt og arbejdsmæssigt. Vores sundhedsvæsen bliver udhulet og dem, som har råd vælger en privat sundhedssikring, så de kommer foran i køen - lidt ligesom en tur i Disneyland. Hvis man har penge, kan man snyde foran. Det bør vi ikke acceptere og vi bør derfor også kæmpe for syge og arbejdsløses rettigheder. Vi kan alle blive syge eller miste vores arbejde, så det er også en kamp for vores egen fremtid. Vi skal derfor støtte og beskytte fagforeningerne, så de kan gå ud og kæmpe for os. 

En af de ting, som fagforeningerne allerede kæmper for er sikring af ordentlig løn og vilkår for alle. Vi står over for at der mangel på arbejdskraft i flere fag. I de kommende år vil er store generationer være på vej på pension. Flere kommune har allerede nu problemer med at skaffe social- og sundhedsassistenter. Vi har derfor brug for hjælp udefra. Vi må ikke forhindre god arbejdskraft i komme til Danmark, men vi skal forhindre, at de arbejder under dårligere vilkår end os andre. For at forhindre social dumping bør vi som land kræve, at overenskomster gælder for alle. Vi skal ikke ende som flere tyskere i dag er endt og blive et land, hvor et begreb som Working Poor eksisterer. Vi skal som land kræve, at EU går foran og sikre arbejdernes vilkår - at menneskets rettigheder som arbejder går forud for den fri bevægelighed og virksomheders indtjening.

Nogle virksomheder spekulerer i at deres indtjening kommer dem selv til gavn og ikke samfundet. Hvis vi ønsker et bedre samfund, må vi alle tage del i det - også dem som tjener mest. Vi bør derfor som land kræve, at alle selskaber betaler skat i det land, hvor de har en indtjening - og dermed blive en del af fællesskabet. Som nyt byrådsmedlem i nabokommunen Næstved lærte jeg hurtigt, at mange af de gode drømme og håb vi har som Byråd for vores kommune ikke kan leves ud i virkeligheden. Fx ønsker vi ikke at handle med firmaer, som ligger i skattely. Det kan vi dog ikke undgå. EU-regler om udbud gælder også i kommuner. Vi kan ikke stille en betingelse om at firmaer skal betale skat før vi vil handle med dem. Vi skal vælge ud fra et økonomisk synspunkt alene. Og så længe EU ikke laver en reel sortliste over lande med skattely, så kan vi ikke undgå handel med usociale selskaber. Som det er nu, så kommer lande af listen lige så snart de siger, at de nok skal gøre det bedre - de skal ikke engang vise at de gør det. Tænk hvis det foregik på samme måde på det danske arbejdsmarked. Jeg kunne lave ulovlige magtanvendelser hver dag og fortsat få lov til det, så længe jeg lovede, at jeg ville forsøge at gøre det bedre. Nej, den var vist ikke gået - og heldigvis for det. 

Heldigvis lever vi i et godt demokratisk land, hvor ytringsfriheden gælder for alle - også dem vi ikke er enige med. Vi kan ikke komme uden om, at der lige om lidt er to valg - eu-parlamentsvalget og folketingsvalget - nu med et nyt parti. Det er derfor vigtigt, at vi som arbejdere råber op i valgkampen og sikrer at den også kommer til at handle om vores rettigheder, vores nedslidning og vores pension. Vi skal blive ved med at forlange at politikerne på borgen og i EU arbejder samme vej, så vi ikke oplever i valgkampen at nogle siger en ting om EU, mens deres partifæller i folketinget stemmer imod selv samme tiltag - fx er de fleste partier i medierne enige om, at skattely er noget skidt, som skal bekæmpes, men for to måneder siden var det kun to partier, som stemte for at ændre i udbudsreglerne, så vi ikke længere er tvunget til at handle med lande i skattely.

Idag skal vi fejre de tidligere kampe og sejre, som nogle af jer var med til - og så skal vi fyldes af mod og energi til at fortsætte og kæmpe videre. 

I må derfor have en rigtig god kampdag og tag kampgejsten med ind i valgkampen. TAK.