Mindre myndighed og mere service eller mere myndighed og mindre service?

Mindre myndighed og mere service

eller mere myndighed og mindre service?

 

På byrådsmødet den 19. december forsøgte Enhedslisten via deres initiativret at få optaget et punkt på dagsordenen.

Punktet drejede sig om kommunens langsommelige behandling af en borger, der er kommet i klemme i det kommunale maskineri.

 

Sagen, som nu ikke mere kan ses på de kommunale sider:

 

Beslutningstema

Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 11. december 2016 via deres initiativret ønsket, at Byrådet genoptager sagen om den manglende oprensning af den olieforurenede grund, Præstestræde 5 i Eggeslevmagle.

Baggrund

Hvor længe skal man som borger vente på en afgørelse?

Hvor længe skal man som borger vente på en redegørelse fra Slagelse Kommune?

Enhedslisten stillede på byrådsmødet den 29. marts 2016 forslag om, at der af administrationen bliver udarbejdet en redegørelse om olieforureningen af et par nabogrunde i Eggeslevmagle, og at denne redegørelse forelægges for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og byrådet.

Forslaget blev vedtaget, men redegørelsen lader vente på sig. Derfor efterlyser Enhedslisten nu denne redegørelse.

I 2001 skete der en olieforurening på adressen Præstestræde 3 i Eggeslevmagle. Denne olieforurening bredte sig til naboejendommen Præstestræde 5 i Eggeslevmagle. Denne ejendom ejes af Kurt Gliese Henriksen.

”I 2002 blev huset på Præstestræde 3 revet ned af kommunen som følge af forureningen.

Eftersom husene var bygget sammen, skulle muren i den ene side af Kurt Henriksens hus forstærkes.

Det blev den, men den forstærkede mur endte med at rage 12,5 centimeter ind på Præstestræde 3.

Udbygningen sker med en byggetilladelse, som Kurt Gliese Henriksen ifølge eget udsagn ikke har søgt om. Tilladelsen søges med vilkår om en » matrikulær sammenlægning « af de to ejendomme, som ikke sker.

I 2011 bliver Slagelse Kommune af naboen gjort opmærksom på overtrædelsen af skellet mellem de to grunde, og efter et længere tovtrækkeri bliver Kurt Gliese Henriksen meldt til politiet. Sigtelserne frafaldes dog i oktober 2014, og der er ikke sket mere i sagen siden.

-Jeg har været stavnsbundet i seksten år, og det må så fortsætte. Jeg kan ikke sælge et hus, som overtræder skellet til naboens grund, og hvis jeg laver et anerkendelsessøgsmål i byretten, vil det koste mig 15-20 tusind at udvide skellet, siger Kurt Gliese Henriksen.

(…)

-Det er en enormt dårlig forretning for mig at overtage nabogrunden, da jeg så ville eje en stor forurenet grund i stedet for en mindre forurenet grund, siger Kurt Gliese Henriksen.

(Sjællandske 18.2.2016)

Politianmeldelsen af Kurt Gliese Henriksen på grund af muren ind over skellet stod Slagelse Kommune for:

”-Påbuddet skal være efterkommet inden den 11. april 2011. Såfremt dette ikke sker, vil sagen uden yderligere varsel blive meldt til politiet, skrev Slagelse Kommune den 4. marts i påbuddet.

Kurt Henriksen nægtede at efterkomme kommunens ønsker, og efter flere påbud meldte de ham i 2013 til politiet.

(Sjællandske, 13.2.2016)

Retligt grundlag

Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af § 11 i styrelsesloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen indstiller,

1.    atAdministrationen udarbejder en redegørelse for behandlingen af sagen om den olieforurenede grund, Præstestræde 3 i Eggeslevmagle, og om den manglende oprensning af nabogrunden, Præstestræde 5 i Eggeslevmagle, efter olieforureningen af de to grunde i 2001-2002 i den daværende Skælskør Kommune.

2.    atRedegørelsen forelægges for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og byrådet.

 

Et flertal i byrådet nægtede i starten af byrådsmødet at tage punktet på dagsordenen.

 

Man kan derfor stadig spørge: Hvornår får borgeren mon en afklaring på sin situation.

 

Og derudover:

 

Hvad menes der egentlig med sloganet:

Slagelse Kommune: Mindre myndighed og mere service????

Klimakost kan gøre en forskel

Slagelse kommune: Byrådet vedtog på byrådsmødet 26. oktober sidste år at koble sig på KlimaPlus ordningen, som Danmarks Naturfredningsforening står for. Det var blot tredje gang, Enhedslisten stillede forslaget i den nuværende byrådsgruppe, men man siger jo også, at tredje gang er lykkens gang.

Slagelse var klimakommune fra 2009 til 2015, men droppede ud under det tidligere byråd. På trods af at det faktisk gik over al forventning med at efterleve kravene!

Jeg vil gerne slå et slag for, at Slagelse begynder at arbejde med økologisk klimakost. Selvfølgelig går vi efter guldet hos alle vores madleverandører, institutioner og kantiner (det økologiske guldmærke = 90-100% økologi), men vi kan samtidig arbejde for, at kostens sammensætning bliver mere klimavenlig. Og et andet og meget vigtigt aftryk vil der med denne proces også vise sig: Sundhedsfordelene.

Alt harmonerer så fint med de nye kostråd fra Fødevarestyrelsen, som lige er udkommet i januar.

En klimavenlig kost er en kost, der gennem produktionen belaster klimaet mindst muligt. Og plantekost bidrager som udgangspunkt positivt til CO 2-reduktionen via fotosyntesen, mens der ved kødproduktion (dyrets udånding gennem dets levetid) udledes CO 2 til atmosfæren.

Klimakost er altså en kost med mindre kød og mere grønt. Så enkelt kan det siges.

Dette betyder ikke, at vi alle skal blive veganere, men hvis vi ser på, hvordan kosten er sammensat, og begynder at regne lidt på det, er danskerne langt fra en klimavenlig OG ernæringsrigtig kost. Samtidig kan mange af vores livsstilssygdomme forebygges, ja ofte ligefrem kunne helbredes gennem en mere grøn og fornuftig sammensat kost. Og det er her, vi i Slagelse Kommune kunne gøre den helt store forskel, hvis vi ville.

Klima og sundhed spiller godt sammen, og det skal vi udnytte. Der er således flere fordele ved at se på klimakost og dets muligheder. Alle argumenter peger i den retning lige nu. Og med vores nye ordfører Mai Villadsen i spidsen for Enhedslisten, vil vi have alle forudsætninger for at kunne slå et slag for det på Borgen på samme tid, er jeg sikker på.

 

Helene Gerup, Enhedslisten i Slagelse

Omø Havnevej 43

Omø

Et markant socialt fremskridt

Flere mennesker i Slagelse Kommune får tilkendt førtidspension. 426 i 2020 mod 276 i 2019, 213 i 2018 og 234 i 2017. Enhedslisten fik afsat penge til flere førtidspensioner på budgettet for 2020, da borgmesteren manglede et mandat i at få en budgetaftale i hus. Pengene er fastholdt i budgetaftalen for 2021, og på det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget var der enighed blandt partierne om at rose kommunens medarbejdere for at »få afklaret borgerne til førtidspension«.

Hvad der før var besværligt, er nu blevet nemmere for de mange mennesker, der er ramt af sygdom, fysisk eller psykisk eller måske begge dele.

De får nu afklaret deres sag efter måske mange års sagsbehandling.

Det er et markant socialt fremskridt, som giver folk mere ro om deres sociale situation og bedre økonomiske forhold.

Thomas Clausen

Byrådsmedlem for Enhedslisten

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget

 

Guide, pressionsmiddel eller skjult partistøtte?

Så kom den årlige selvbestaltede karakterbog for kommunerne udgivet af Dansk Industri.

Rapporten angiver en placering for, hvor tilfreds de lokale virksomheder er med deres kommune på forskellige områder, som DI har valgt.

Slagelse er her placeret som nr. 81 ud af 93 kommuner, og alt efter, hvor man er placeret bliver disse placeringer politisk brugt til at rose eller ridse de lokale politikere.

I Slagelse kom der for 3 år siden et politisk systemskifte fra ’blå’ til ’rød’, og i denne periode er Slagelses placering iflg. DI af en eller anden grund dalet betragteligt. Men der er tilsyneladende ikke sket nogen ændringer i servicering af de lokale virksomheder?

Hvordan kan Slagelse så styrtdykke i den grad på 3 år?

Nogle vil måske påstå, at det skyldes, at der er kommet en socialdemokratisk borgmester i stedet for en fra Venstre, og det kan jo være et godt borgerligt indspark i den kommende kommunalvalgkamp.

Kigger man på de øvrige Sjællandske kommuner kan det ses, at de 4 bedst placerede kommuner er repræsenteret af ’blå’ borgmestre, medens de 4 lavest placerede er bestyret af ’røde’ borgmestre.

Der kunne derfor let drages den konklusion, at de ’blå’ er mere vellidt af virksomhederne, i forhold til de ’røde’.

En anden konklusion kunne være den, at ud over at give partistøtte i form af millioner til de fleste borgerlige partier, har Dansk Industri også her en mulighed for at give en skjult (gratis) partistøtte oveni millionerne. Husk, at det er en selvbestaltet undersøgelse som DI suverænt bestemmer udformningen og indholdet af.

Slagelse kommune etablerede i 2015 Slagelse Erhvervscenter a/s, hvis opgave bl.a. er at skabe en positiv kontakt til kommunens virksomheder.

Slagelse har årligt omkring 8 til 10 mil. kr. til køb af serviceydelser hos centret.

Man kunne måske bruge resultaterne i DI’s tilfredshedsundersøgelse til at konstatere, at Slagelses skatteyderkroner til SEC måske kunne være brugt bedre.

Indtil nu, har Slagelse betalt mellem 45 til 50 mil. kr. for SEC’s service, og 2021 og 2022 koster det yderligere godt 16 mil. kr.

Til orientering kan det nævnes, at Sorø, som er den bedst placerede kommune på Sjælland ikke har et erhvervscenter.

Et argument med, at hvis vi ikke havde Slagelse Erhvervscenter a/s ville det gå meget værre, duer vist ikke helt her.

Johnny Gregersen

Konge-Åsen 19

4230 Skælskør